جستجو
» نسخه نهایی بدون نیاز به فعالسازی » همراه با کتاب های الکترونیکی آموزش SQL » راهنمای نصب فارسی و اتوران اختصاصی » پشتیبانی از طریق سایت www.NPSoft.ir
44,000 تومان
decrease increase
اشتراک گذاری در:
banner

لیست کتابهای موجود در این مجموعه:
A Practical Guide to Backup ,Recovery & Troubleshooting Part1
A Practical Guide to Backup ,Recovery & Troubleshooting Part2
Best Practices Every SQL Server DBA Must Know Pensacola
CES Microsoft -SQLServer 2008
Expert Cube Development with Microsoft SQL Server 2008 Analysis Services
Getting to Know the SQL Server Management Studio
How to Perform a SQL Server Health Check
Installing SQL Server 2008
Introducing Microsoft SQL Server
Learn About SQL Server Disaster Recovery
Learn SQL Server in a Month of Lunches
Microsoft SQL Server Black Book
Microsoft SQL Server-Best Practices with Data Domain DE duplication Storage
Oracle SQL Developer 2.1
Physical Design creating database with SQL Server
Professional-Microsoft SQL Server 2008 Administration
SQL Functions-Programmers Reference
SQL Server 2008 R2 Administration and Maintenance
SQL Server 2008 Tutorial 1-Introduction
SQL Server 2008-Database Creation and Modification
SQL Server 2008-MDX Step by Step
SQL-Database Back Up and Recovery
SSC Stumper Vol 5_2
Two Minute SQL Server Stumpers Vol. 5
& … 

 

لیست کتابهای موجود در این مجموعه:
A Practical Guide to Backup ,Recovery & Troubleshooting Part1
A Practical Guide to Backup ,Recovery & Troubleshooting Part2
Best Practices Every SQL Server DBA Must Know Pensacola
CES Microsoft -SQLServer 2008
Expert Cube Development with Microsoft SQL Server 2008 Analysis Services
Getting to Know the SQL Server Management Studio
How to Perform a SQL Server Health Check
Installing SQL Server 2008
Introducing Microsoft SQL Server
Learn About SQL Server Disaster Recovery
Learn SQL Server in a Month of Lunches
Microsoft SQL Server Black Book
Microsoft SQL Server-Best Practices with Data Domain DE duplication Storage
Oracle SQL Developer 2.1
Physical Design creating database with SQL Server
Professional-Microsoft SQL Server 2008 Administration
SQL Functions-Programmers Reference
SQL Server 2008 R2 Administration and Maintenance
SQL Server 2008 Tutorial 1-Introduction
SQL Server 2008-Database Creation and Modification
SQL Server 2008-MDX Step by Step
SQL-Database Back Up and Recovery
SSC Stumper Vol 5_2
Two Minute SQL Server Stumpers Vol. 5
& … 

 

مشخصات محصولات
تعداد DVD 1
تاریخ ورود 1391/04/27
*
*
*
مشخصات محصولات
تعداد DVD 1
تاریخ ورود 1391/04/27
آخرین نسخه ویندوز 10
فیلترها
Sort
display