جستجو
>> مجموعه ای از بهترین نرم افزارها در زمینه مهندسی کامپیوتر (نرم افزار) >> اتوران اختصاصی >> راهنمای نصب برنامه ها به زبان فارسی
شناسه محصول: 792
55,000 تومان
decrease increase
اشتراک گذاری در:
banner

 

ویژگی های مجموعه نرم افزارهای مهندسی کامپیوتر (نرم افزار)

 

>> مجموعه ای از بهترین نرم افزارها در زمینه مهندسی کامپیوتر (نرم افزار)

>> اتوران اختصاصی

>> راهنمای نصب برنامه ها به زبان فارسی

 

برخی عناوین موجود در این مجموعه:

Software Engineering Collection
Altova MissionKit 2013 SP1 Enterprise Edition
Eclipse Neon 4.6
Edraw Max 8.4
Edraw UML Diagram v5.1.0.1214
Enterprise Architect 9.0.0.908
HDL Design Entry EASE 8.3 R2
IDM UEStudio 16.20.0.7
Java SE Development Kit 8 Update 102 x64
Java SE Development Kit 8 Update 102 x86
JetBrains IntelliJ IDEA Ultimate 2016.1
Microsoft Visual Studio Enterprise 2015 with Update 2
NetBeans IDE 8.1
Notepad++ 7.0

8.1.2.9 PHPDesigner
8.5.0506 Rational Rose Enterprise
Sparx Enterprise Architect 12.0.1210 
SQL Server 2016 

 

 NP Programming Tools
Assembly
Assembly
TASM.500
(Turbo Assembler2 & … (over 14 Program
Fortran
Fortran 5.1
Fortran 90
Fortran 95
(MS Fortran77 3.10 & … (over 7 Program
FoxPro
FoxPro 2.6 WIN
(Foxpro26.Dos & … (over 10 Program
Help Maker
Help Burger 1.58
Microsoft Help WorkShop 4.02
(Visual CHM 3.02 & … (over 9 Program
Object Oriented
Borland Delphi 7
Microsoft Visual Basic 6 Portable Edition
Microsoft Visual Studio 6.0 Enterprise Edition
Other
AccessToVB v4.5
AXE Hex Editor
Borland Turbo Prolog 2.0
Hex Workshop 32
HexEdit
(WinHex 10.54 & … (over 25 Program
Pascal
Borland Turbo Pascal 7.0 For DOS
... & Borland Turbo Pascal 7.0 Win9x
Perl
Active Perl 5.22
Perl Builder 2.0d Professional
Perl Editior 2.2
(Perl for win32 & … (over 7 Program
Simulators
Circuit Maker 6 Pro and Trax Maker 3 Pro
Digital Circuit Simulator 1.0
Electronic WorkBench 5.12
(Z80 & … (over 13 Program
Basic
QBasic
(Turbo Basic & … (over 10 Program
C & ++C
Borland C++ 5.02
Borland Turbo C++ 4.5
Borland C.31
(Turbo C 3.0 & … (over 12 Program
Case
EASY CASE 4.2 Pro
SSADM
Convertors
Bat2Com
Bat2Exe
(VB to Java & … (over 12 Program
Debuggers
EXE Debug
Turbo Debugger
(ZD86 & … (over 19 Program
Decompilers
W32Dasm
Basic to C Translator
Delphi Decompile
Delphi Sourcer
Install Shield 6 Decompiler
(Java Decompiler & … (over 36 Program
EXE Protectors
PACKWIN
PREXCM
TINYPROG
(UNPSTOP & … (over 34 Program


Windows Requirement+


 

ویژگی های مجموعه نرم افزارهای مهندسی کامپیوتر (نرم افزار)

 

>> مجموعه ای از بهترین نرم افزارها در زمینه مهندسی کامپیوتر (نرم افزار)

>> اتوران اختصاصی

>> راهنمای نصب برنامه ها به زبان فارسی

 

برخی عناوین موجود در این مجموعه:

Software Engineering Collection
Altova MissionKit 2013 SP1 Enterprise Edition
Eclipse Neon 4.6
Edraw Max 8.4
Edraw UML Diagram v5.1.0.1214
Enterprise Architect 9.0.0.908
HDL Design Entry EASE 8.3 R2
IDM UEStudio 16.20.0.7
Java SE Development Kit 8 Update 102 x64
Java SE Development Kit 8 Update 102 x86
JetBrains IntelliJ IDEA Ultimate 2016.1
Microsoft Visual Studio Enterprise 2015 with Update 2
NetBeans IDE 8.1
Notepad++ 7.0

8.1.2.9 PHPDesigner
8.5.0506 Rational Rose Enterprise
Sparx Enterprise Architect 12.0.1210 
SQL Server 2016 

 

 NP Programming Tools
Assembly
Assembly
TASM.500
(Turbo Assembler2 & … (over 14 Program
Fortran
Fortran 5.1
Fortran 90
Fortran 95
(MS Fortran77 3.10 & … (over 7 Program
FoxPro
FoxPro 2.6 WIN
(Foxpro26.Dos & … (over 10 Program
Help Maker
Help Burger 1.58
Microsoft Help WorkShop 4.02
(Visual CHM 3.02 & … (over 9 Program
Object Oriented
Borland Delphi 7
Microsoft Visual Basic 6 Portable Edition
Microsoft Visual Studio 6.0 Enterprise Edition
Other
AccessToVB v4.5
AXE Hex Editor
Borland Turbo Prolog 2.0
Hex Workshop 32
HexEdit
(WinHex 10.54 & … (over 25 Program
Pascal
Borland Turbo Pascal 7.0 For DOS
... & Borland Turbo Pascal 7.0 Win9x
Perl
Active Perl 5.22
Perl Builder 2.0d Professional
Perl Editior 2.2
(Perl for win32 & … (over 7 Program
Simulators
Circuit Maker 6 Pro and Trax Maker 3 Pro
Digital Circuit Simulator 1.0
Electronic WorkBench 5.12
(Z80 & … (over 13 Program
Basic
QBasic
(Turbo Basic & … (over 10 Program
C & ++C
Borland C++ 5.02
Borland Turbo C++ 4.5
Borland C.31
(Turbo C 3.0 & … (over 12 Program
Case
EASY CASE 4.2 Pro
SSADM
Convertors
Bat2Com
Bat2Exe
(VB to Java & … (over 12 Program
Debuggers
EXE Debug
Turbo Debugger
(ZD86 & … (over 19 Program
Decompilers
W32Dasm
Basic to C Translator
Delphi Decompile
Delphi Sourcer
Install Shield 6 Decompiler
(Java Decompiler & … (over 36 Program
EXE Protectors
PACKWIN
PREXCM
TINYPROG
(UNPSTOP & … (over 34 Program


Windows Requirement+


مشخصات محصولات
تعداد DVD 3
شماره مجوز 16-0165-053366
تاریخ ورود 1395/09/24
*
*
*
مشخصات محصولات
تعداد DVD 3
شماره مجوز 16-0165-053366
تاریخ ورود 1395/09/24
مشتریانی که این کالا را خریدند، کالاهای زیر را نیز می خرند

Matlab Collection

>> مجموعه ای از نسخه های قدیمی نرم افزار MATLAB
44,000 تومان
آخرین نسخه ویندوز 10
فیلترها
Sort
display