جستجو
>> آموزش مقدماتی و متوسط کرل دراو >> به همراه نرم افزار Corel Draw >> سازگار با تمام نسخه های ویندوز >> ارائه نمونه های کاربردی در مدت آموزش
شناسه محصول: 673
38,000 تومان
decrease increase
اشتراک گذاری در:
banner

جهت مشاهده بخش هایی از این آموزش بر روی دکمه دانلود در کنار درسهای تعیین شده ، کلیک کنید

(پسورد فایل های دانلود :  www.npshop.net )


نکته مهم : این آموزش روی سیستم عامل ویندوز 10 نسخه 1803 اجرا نمی گردد .

فصل اول: محیط کاری 

آشنایی با محیط کار
-  پنجره Welcome screen
-  باز کردن فایلهای کرل 
-  آشنایی با Work space
-  آشنایی با محیط کاری کرل
-  معرفی پنلها 
ساخت محیط کاری (دانلود - 15.55 مگابایت)
-  دسترسی به پنلهای کرل
-  دسترسی به محیطهای کاری 
-  ساخت محیط کاری جدید 
تنظیمات محیط کاری (دانلود - 16.7 مگابایت)
-  تنظیمات و کنترل پنل 
-  آشنایی با تنظیمات ابزارها
-  قفل کردن پنلها 
کلیدهای میانبر (دانلود - 10.85 مگابایت)
-  آشنایی با Option
-  آشنایی با Command
-  تعیین کلید میانبر 
مدیریت پنجره ها (دانلود - 12.13 مگابایت)
-  نحوه قرار گیری پنجره ها 
-  شناور کردن پنجره در محیط
-  ساخت پنجره جدید 
کنترل نمای دید 
-  بزرگنمایی و کوچک نمایی 
-  استفاده از ابزار ذره بین 
-  کار با ابزار Hand
-  آشنایی با Navigation
-  کار با View Manger
مدهای نمایشی 
-  معرفی مدهای نمایشی 
-  نحوه دسترسی به مدها 
-  معرفی مد Enhanced
-  مد Simple Wireframe
-  مد Wireframe
-  مد Draft
-  معرفی مد Normal
-  معرفی مد Pixel
-  آشنایی با Full Screen
-  Preview Selected only

فصل دوم : رسم اشکال پایه 

ایجاد سند
-  توضیحاتی در مورد سند 
-  باز کردن سند جدید 
-  ساخت یک Preset
-  تنظیمات سند ساخته شده 
-  ذخیره کردن سند 
سندهای چند صفحه ای 
-  اضافه کردن صفحه 
-  استفاده از قالبهای آماده 
-  جابجایی صفحات 
-  حذف صفحه 
-  نام گذاری صفحه 
-  تکثیر یک صفحه 
-  آشنایی با دستور Go to Page
-  آشنایی با Page Sorter
رسم چهارگوش
-  رسم یک چهارگوش
-  کلیدهای میانبر 
-   خصوصیات چهارگوش 
-  کنترل ابعاد
رسم دایره 
-  رسم یک دایره
-  کلیدهای میانبر 
-  آشنایی با خصوصیات دایره 
-  کنترل ابعاد و موقعیت دایره 
رسم چندضلی و ستاره 
-  ترسیم چند ضلعی 
-  تعیین تعداد اضلاع 
-  رسم ستاره 
-  کنترل خصوصیات ستاره و چند ضلعی
ویرایش اشکال پایه 
-  آشنایی با ابزار Shape
-  کنترل خصوصیات اشکال با Shape
-  تعیین خصوصیات شکل قبل از ترسیم
شکلهای آماده 
-  آشنایی با شکلهای آماده 
-  رسم شکل 
-  کنترل ظاهری
آشنایی با Fill, Outline 
-  بررسی اجزاء یک شکل 
-  معرفی Fill
-  معرفی outline
-  تغییر رنگ Fill و Out line
-  آشنایی با Edit Fill
-  آشنایی با Outline Pen
-  تغییر خصوصیات پیش فرض ترسیم

فصل سوم : خطوط راهنما 
واحد اندازه صفحه 
-  تنظیم واحد اندازه صفحه 
-  آشنایی با خط کش
-  تنظیمات خط کش 
-  تغییر نقطه صفر و صفر
-  تعیین مقیاس خط کش 
کار با Grid Line
-  معرفی Grid
-  مزایای استفاده از Grid
-  تنظیمات Grid
-  معرفی Baseline Grid
-  تنظیمات Baseline Grid
کار با Line Guide
-  آشنایی با خطوط راهنما 
-  استفاده از خطوط راهنما 
-  تنظیمات خطوط راهنما 
-  آشنایی با پنجره Guideline
-  آشنایی با Smart Guide
کار با Snap
-  معرفی Snap
-  آشنایی با Snap to Object
-  تنظیمات Snap
-  فعال و غیر فعال کردن Snap
-  تعیین محدوده عملکرد Snap

فصل چهارم : مدیریت و دسته بندی اشکال 
انتخاب اشکال 
-  کار با ابزار Selection
-  انتخاب چند شکل 
-  بررسی Status bar
-  آشنایی با Object Manager 
-  قفل کردن یک شکل
-  انتخاب آبجکتهایی که دیده نمی شوند
دسته بندی اشکال 
-  آشنایی با دستور Group
-  انتخاب یک شکل از یک گروه 
-  آشنایی با دستور
-  آشنایی با دستور Ungroup All
کار با ابزار Graph Paper
اولویت نمایش اشکال 
-  آشنایی با Ordering
-  کار بادستور To Front Of Page
-  کار بادستور To Back Of Page
-  کار بادستور Forward one
کار بادستور Back One
-  جابجایی اشکال در لایه ها 
-  کار بادستور In front Of  و Behind
چیدمان اشکال 
-  چیدمان شکلها نسبت به هم 
-  چیدمان اشکال نسبت به صفحه 
-  پنجره Align and Distribute
کنترل فاصله شکلها 
-  آشنایی با Distribute
-  تعیین فاصله اشکال نسب به هم 
-  تعیین فاصله اشکال نسب به صفحه 

فصل پنجم : تغییر اندازه و تکثیر 
آشنایی با  Origin Object 
-  کاربرد Origin Object 
-  تغییر محل Origin Object
تغییر اندازه 
-  تغییر اندازه شکل 
-  آشنایی با Relative Corner Spacing
-  تغییر اندازه با ابزار Free Transform
چرخش 
-  چرخش شکل 
-  چرخش شکل نسب به نقطه دلخواه
-  مایل سازی شکل 
-  چرخش شکل با ابزار Free Transform
گردش آینه ای 
-  کار با دستور Mirror
-  گردش آینه ای با ابزار Free Transform
کار با Object Coordinate 
-  کارایی Object Coordinate 
-  ترسیم شکل با کمک Object Coordinate
-  تغییر اندازه به صورت درصدی 
-  ترسیم ستاره و چند ضلعی 
کار با Step And Repeat
-  کار با دستور Copy و Past
-  تکثیر شکل با کیبرد
-  تکثیر شکل  با ماوس 
-  آشنایی با Step And Repeat
کار با Transformation
-  آشنایی با پنجره Transformation
-  تغییر اندازه با Transformation
-  چرخش شکل با Transformation
-  گردش آینه ای با Transformation
-  تکثیر اشکال با Transformation
دستور Repeat Move
-  آشنایی با دستور Repeat
دستور Duplicate
-  آشنایی با دستور Duplicate
-  تعیین میزان عملکرد Duplicate
Clear transformation
-  دستور Clear transformation
-  اهمیت ترسیم ابتدایی شکل 

فصل ششم : خصوصیات خط

خصوصیات Outline 
-  آشنایی با مفهوم Outline
-  کار با پنجره Outline Pen
-  کنترل ضخامت خط 
-  ایجاد کردن خط چین
-  آشنایی با Corner
-  کار با Miter Limit
خصوصیات خط 
-  کنترل ابتدا و انتهای خط
-  آشنایی با جهت ترسیم 
-  آشنایی با Line Caps
-  تعیین Position خط 
ضخامت Outline 
-  آشنایی با Scale With Object
-  آشنایی با Behind Fill
-  کار با Calligraphy

فصل هفتم : رنگ آمیزی 
آشنایی با پالتهای رنگ 
-  اعمال رنگ بهFill  
-  اعمال رنگ به Outline
-  آشنایی با Document Pallet
-  جزئیات د رمورد انتخاب رنگ 
-  ترکیب رنگ 
-  آشنایی با Pallet Editor
مدهای رنگ 
-  آشنایی با مدهای رنگ 
-  معرفی Spot Color
-  آشنایی با Color Docker
-  اضافه کردن پلت های رنگ 
-  آشنایی با مد RGB
-  آشنایی با رنگ CMYK
آشنایی با Color Style 
-  آشنایی با Color Style
-  مزایای استفاده از Color Style
-  اضافه کردن رنگ در Color Style
-  ویرایش یک رنگ 
آشنایی با Uniform Fill
-  آشنایی با ابزار Inactive Fill
-  آشنایی با Edit Fill
-  انتخاب رنگ 
-  اضافه کردن رنگ به پالت رنگ 
-  کار با Color Mixer
-  کار با Color Library
کار با طیف رنگ 
-  ایجاد یک طیف رنگی 
-  بررسی انواع طیف رنگی 
-  اضافه کردن رنگ به طیف رنگی 
-  تنظیمات طیف رنگی 
-  محدوده عملکرد طیف رنگی 
کار با Harmony
-  آشنایی با مفهوم هارمونی 
-  ساخت یک هارمونی بوسیله شکل
-  ویرایش رنگهای یک هارمونی
-  ساخت هارمونی با کمک یک رنگ
کار با Vector Pattern
-  اعمال Pattern به شکل 
-  کنترل تنظیمات ظاهری Pattern
-  ساخت یک Pattern  جدید 
-  دستور Transform With Object
کار با Bitmap , Color Pattern
-  آشنایی با Bitmap pattern
-  تنظیمات ظاهری Bitmap pattern
-  استفاده از تصویر برای Pattern
-  کنترل رنگ Pattern
-  آشنایی با Color Pattern
کار با Texture Fill
-  آشنایی با Texture Fill
-  انتخاب بافتهای متنوع 
-  ساخت بافت بصورت رندوم 
کار با Fill  Interactive 
-  کار با ابزار Interactive Fill
-  کنترل ظاهری Fill با کمک ابزار Interactive
-  ایجاد طیف رنگی Transparent
-  تکنیکهایی در مورد رنگ آمیزی 
کار با Eye dropper
-  نکاتی در مورد رنگ آمیزی 
-  تکنیک ساخت یک سایه 
-  آشنایی با Eye dropper
-  آشنایی با تنظیمات Eye dropper

فصل هشتم : Shaping
کار با ابزار Shape 
-  دستور Convert curve
-  آشنایی با Curve
-  کار با ابزار Shape
-  اشاره به جهت ترسیم 
-  انتخاب یک یا چند نقطه 
-  جابجایی نقاط 
کنترل اهرمها و نقاط
-  آشنایی با اهرم 
-  ایجاد کردن اهرم 
-  نسبت اهرم به نقطه 
-  حالت های مختلف اهرم 
-  اضافه کردن نقطه 
-  حذف کردن نقطه 
-  شروع به ترسیم شکل 
Fillet / Scallop / chamfer
-  روشی برای ایجاد یک منحنی
-  Fillet / Scallop / chamfer
-  کنترل گوشه های یک Curve
دستور Combine
-  آشنایی با دستور Combine
-  تلفیق چند شکل با Combine
-  نحوه عملکرد دستور Combine
-  آشنایی با دستور Break apart
دستور Weld
-  آشنایی با دستور Weld
-  یکی کردن شکلها با Weld
دستور Trim
-  آشنایی با دستور Trim
-  کم کردن شکلها از یکدیگر
-  برش زدن شکل با دستور Trim
-  Convert Outline to Object
دستور Intersect
-  آشنایی با دستور Intersect
-  ترسیم شکل با  Intersect
کار با پالت Shaping
-  آشنایی با پنل Shaping
-  آشنایی با Source Object
-  آشنایی با Target Object
کار با مسیرهای باز 
-  باز کردن یک مسیر بسته 
-  بستن یک مسیر باز 
-  یکی کردن دو مسیر باز 
ابزارهای برش 
-  آشنایی با ابزار Knife
-  تنظیمات ابزار Knife
-  کار با ابزار Virtual segment
-  کار با ابزار Eraser
-  تنظیمات ابزار Eraser
-  تکنیکهایی در مورد رسم کل 
-  تکنیکهایی در مورد نورپردازی شکل 
 

جهت مشاهده بخش هایی از این آموزش بر روی دکمه دانلود در کنار درسهای تعیین شده ، کلیک کنید

(پسورد فایل های دانلود :  www.npshop.net )


نکته مهم : این آموزش روی سیستم عامل ویندوز 10 نسخه 1803 اجرا نمی گردد .

فصل اول: محیط کاری 

آشنایی با محیط کار
-  پنجره Welcome screen
-  باز کردن فایلهای کرل 
-  آشنایی با Work space
-  آشنایی با محیط کاری کرل
-  معرفی پنلها 
ساخت محیط کاری (دانلود - 15.55 مگابایت)
-  دسترسی به پنلهای کرل
-  دسترسی به محیطهای کاری 
-  ساخت محیط کاری جدید 
تنظیمات محیط کاری (دانلود - 16.7 مگابایت)
-  تنظیمات و کنترل پنل 
-  آشنایی با تنظیمات ابزارها
-  قفل کردن پنلها 
کلیدهای میانبر (دانلود - 10.85 مگابایت)
-  آشنایی با Option
-  آشنایی با Command
-  تعیین کلید میانبر 
مدیریت پنجره ها (دانلود - 12.13 مگابایت)
-  نحوه قرار گیری پنجره ها 
-  شناور کردن پنجره در محیط
-  ساخت پنجره جدید 
کنترل نمای دید 
-  بزرگنمایی و کوچک نمایی 
-  استفاده از ابزار ذره بین 
-  کار با ابزار Hand
-  آشنایی با Navigation
-  کار با View Manger
مدهای نمایشی 
-  معرفی مدهای نمایشی 
-  نحوه دسترسی به مدها 
-  معرفی مد Enhanced
-  مد Simple Wireframe
-  مد Wireframe
-  مد Draft
-  معرفی مد Normal
-  معرفی مد Pixel
-  آشنایی با Full Screen
-  Preview Selected only

فصل دوم : رسم اشکال پایه 

ایجاد سند
-  توضیحاتی در مورد سند 
-  باز کردن سند جدید 
-  ساخت یک Preset
-  تنظیمات سند ساخته شده 
-  ذخیره کردن سند 
سندهای چند صفحه ای 
-  اضافه کردن صفحه 
-  استفاده از قالبهای آماده 
-  جابجایی صفحات 
-  حذف صفحه 
-  نام گذاری صفحه 
-  تکثیر یک صفحه 
-  آشنایی با دستور Go to Page
-  آشنایی با Page Sorter
رسم چهارگوش
-  رسم یک چهارگوش
-  کلیدهای میانبر 
-   خصوصیات چهارگوش 
-  کنترل ابعاد
رسم دایره 
-  رسم یک دایره
-  کلیدهای میانبر 
-  آشنایی با خصوصیات دایره 
-  کنترل ابعاد و موقعیت دایره 
رسم چندضلی و ستاره 
-  ترسیم چند ضلعی 
-  تعیین تعداد اضلاع 
-  رسم ستاره 
-  کنترل خصوصیات ستاره و چند ضلعی
ویرایش اشکال پایه 
-  آشنایی با ابزار Shape
-  کنترل خصوصیات اشکال با Shape
-  تعیین خصوصیات شکل قبل از ترسیم
شکلهای آماده 
-  آشنایی با شکلهای آماده 
-  رسم شکل 
-  کنترل ظاهری
آشنایی با Fill, Outline 
-  بررسی اجزاء یک شکل 
-  معرفی Fill
-  معرفی outline
-  تغییر رنگ Fill و Out line
-  آشنایی با Edit Fill
-  آشنایی با Outline Pen
-  تغییر خصوصیات پیش فرض ترسیم

فصل سوم : خطوط راهنما 
واحد اندازه صفحه 
-  تنظیم واحد اندازه صفحه 
-  آشنایی با خط کش
-  تنظیمات خط کش 
-  تغییر نقطه صفر و صفر
-  تعیین مقیاس خط کش 
کار با Grid Line
-  معرفی Grid
-  مزایای استفاده از Grid
-  تنظیمات Grid
-  معرفی Baseline Grid
-  تنظیمات Baseline Grid
کار با Line Guide
-  آشنایی با خطوط راهنما 
-  استفاده از خطوط راهنما 
-  تنظیمات خطوط راهنما 
-  آشنایی با پنجره Guideline
-  آشنایی با Smart Guide
کار با Snap
-  معرفی Snap
-  آشنایی با Snap to Object
-  تنظیمات Snap
-  فعال و غیر فعال کردن Snap
-  تعیین محدوده عملکرد Snap

فصل چهارم : مدیریت و دسته بندی اشکال 
انتخاب اشکال 
-  کار با ابزار Selection
-  انتخاب چند شکل 
-  بررسی Status bar
-  آشنایی با Object Manager 
-  قفل کردن یک شکل
-  انتخاب آبجکتهایی که دیده نمی شوند
دسته بندی اشکال 
-  آشنایی با دستور Group
-  انتخاب یک شکل از یک گروه 
-  آشنایی با دستور
-  آشنایی با دستور Ungroup All
کار با ابزار Graph Paper
اولویت نمایش اشکال 
-  آشنایی با Ordering
-  کار بادستور To Front Of Page
-  کار بادستور To Back Of Page
-  کار بادستور Forward one
کار بادستور Back One
-  جابجایی اشکال در لایه ها 
-  کار بادستور In front Of  و Behind
چیدمان اشکال 
-  چیدمان شکلها نسبت به هم 
-  چیدمان اشکال نسبت به صفحه 
-  پنجره Align and Distribute
کنترل فاصله شکلها 
-  آشنایی با Distribute
-  تعیین فاصله اشکال نسب به هم 
-  تعیین فاصله اشکال نسب به صفحه 

فصل پنجم : تغییر اندازه و تکثیر 
آشنایی با  Origin Object 
-  کاربرد Origin Object 
-  تغییر محل Origin Object
تغییر اندازه 
-  تغییر اندازه شکل 
-  آشنایی با Relative Corner Spacing
-  تغییر اندازه با ابزار Free Transform
چرخش 
-  چرخش شکل 
-  چرخش شکل نسب به نقطه دلخواه
-  مایل سازی شکل 
-  چرخش شکل با ابزار Free Transform
گردش آینه ای 
-  کار با دستور Mirror
-  گردش آینه ای با ابزار Free Transform
کار با Object Coordinate 
-  کارایی Object Coordinate 
-  ترسیم شکل با کمک Object Coordinate
-  تغییر اندازه به صورت درصدی 
-  ترسیم ستاره و چند ضلعی 
کار با Step And Repeat
-  کار با دستور Copy و Past
-  تکثیر شکل با کیبرد
-  تکثیر شکل  با ماوس 
-  آشنایی با Step And Repeat
کار با Transformation
-  آشنایی با پنجره Transformation
-  تغییر اندازه با Transformation
-  چرخش شکل با Transformation
-  گردش آینه ای با Transformation
-  تکثیر اشکال با Transformation
دستور Repeat Move
-  آشنایی با دستور Repeat
دستور Duplicate
-  آشنایی با دستور Duplicate
-  تعیین میزان عملکرد Duplicate
Clear transformation
-  دستور Clear transformation
-  اهمیت ترسیم ابتدایی شکل 

فصل ششم : خصوصیات خط

خصوصیات Outline 
-  آشنایی با مفهوم Outline
-  کار با پنجره Outline Pen
-  کنترل ضخامت خط 
-  ایجاد کردن خط چین
-  آشنایی با Corner
-  کار با Miter Limit
خصوصیات خط 
-  کنترل ابتدا و انتهای خط
-  آشنایی با جهت ترسیم 
-  آشنایی با Line Caps
-  تعیین Position خط 
ضخامت Outline 
-  آشنایی با Scale With Object
-  آشنایی با Behind Fill
-  کار با Calligraphy

فصل هفتم : رنگ آمیزی 
آشنایی با پالتهای رنگ 
-  اعمال رنگ بهFill  
-  اعمال رنگ به Outline
-  آشنایی با Document Pallet
-  جزئیات د رمورد انتخاب رنگ 
-  ترکیب رنگ 
-  آشنایی با Pallet Editor
مدهای رنگ 
-  آشنایی با مدهای رنگ 
-  معرفی Spot Color
-  آشنایی با Color Docker
-  اضافه کردن پلت های رنگ 
-  آشنایی با مد RGB
-  آشنایی با رنگ CMYK
آشنایی با Color Style 
-  آشنایی با Color Style
-  مزایای استفاده از Color Style
-  اضافه کردن رنگ در Color Style
-  ویرایش یک رنگ 
آشنایی با Uniform Fill
-  آشنایی با ابزار Inactive Fill
-  آشنایی با Edit Fill
-  انتخاب رنگ 
-  اضافه کردن رنگ به پالت رنگ 
-  کار با Color Mixer
-  کار با Color Library
کار با طیف رنگ 
-  ایجاد یک طیف رنگی 
-  بررسی انواع طیف رنگی 
-  اضافه کردن رنگ به طیف رنگی 
-  تنظیمات طیف رنگی 
-  محدوده عملکرد طیف رنگی 
کار با Harmony
-  آشنایی با مفهوم هارمونی 
-  ساخت یک هارمونی بوسیله شکل
-  ویرایش رنگهای یک هارمونی
-  ساخت هارمونی با کمک یک رنگ
کار با Vector Pattern
-  اعمال Pattern به شکل 
-  کنترل تنظیمات ظاهری Pattern
-  ساخت یک Pattern  جدید 
-  دستور Transform With Object
کار با Bitmap , Color Pattern
-  آشنایی با Bitmap pattern
-  تنظیمات ظاهری Bitmap pattern
-  استفاده از تصویر برای Pattern
-  کنترل رنگ Pattern
-  آشنایی با Color Pattern
کار با Texture Fill
-  آشنایی با Texture Fill
-  انتخاب بافتهای متنوع 
-  ساخت بافت بصورت رندوم 
کار با Fill  Interactive 
-  کار با ابزار Interactive Fill
-  کنترل ظاهری Fill با کمک ابزار Interactive
-  ایجاد طیف رنگی Transparent
-  تکنیکهایی در مورد رنگ آمیزی 
کار با Eye dropper
-  نکاتی در مورد رنگ آمیزی 
-  تکنیک ساخت یک سایه 
-  آشنایی با Eye dropper
-  آشنایی با تنظیمات Eye dropper

فصل هشتم : Shaping
کار با ابزار Shape 
-  دستور Convert curve
-  آشنایی با Curve
-  کار با ابزار Shape
-  اشاره به جهت ترسیم 
-  انتخاب یک یا چند نقطه 
-  جابجایی نقاط 
کنترل اهرمها و نقاط
-  آشنایی با اهرم 
-  ایجاد کردن اهرم 
-  نسبت اهرم به نقطه 
-  حالت های مختلف اهرم 
-  اضافه کردن نقطه 
-  حذف کردن نقطه 
-  شروع به ترسیم شکل 
Fillet / Scallop / chamfer
-  روشی برای ایجاد یک منحنی
-  Fillet / Scallop / chamfer
-  کنترل گوشه های یک Curve
دستور Combine
-  آشنایی با دستور Combine
-  تلفیق چند شکل با Combine
-  نحوه عملکرد دستور Combine
-  آشنایی با دستور Break apart
دستور Weld
-  آشنایی با دستور Weld
-  یکی کردن شکلها با Weld
دستور Trim
-  آشنایی با دستور Trim
-  کم کردن شکلها از یکدیگر
-  برش زدن شکل با دستور Trim
-  Convert Outline to Object
دستور Intersect
-  آشنایی با دستور Intersect
-  ترسیم شکل با  Intersect
کار با پالت Shaping
-  آشنایی با پنل Shaping
-  آشنایی با Source Object
-  آشنایی با Target Object
کار با مسیرهای باز 
-  باز کردن یک مسیر بسته 
-  بستن یک مسیر باز 
-  یکی کردن دو مسیر باز 
ابزارهای برش 
-  آشنایی با ابزار Knife
-  تنظیمات ابزار Knife
-  کار با ابزار Virtual segment
-  کار با ابزار Eraser
-  تنظیمات ابزار Eraser
-  تکنیکهایی در مورد رسم کل 
-  تکنیکهایی در مورد نورپردازی شکل 
 
مشخصات محصولات
تعداد DVD 2
شماره مجوز 8-02147-044807
تاریخ ورود 1393/12/04
*
*
*
مشخصات محصولات
تعداد DVD 2
شماره مجوز 8-02147-044807
تاریخ ورود 1393/12/04
مشتریانی که این کالا را خریدند، کالاهای زیر را نیز می خرند

آموزش CorelDRAW - پیشرفته

>> آموزش پیشرفته کرل دراو >> به همراه نرم افزار Corel Draw >> سازگار با تمام نسخه های ویندوز >> ارائه نمونه های کاربردی در مدت آموزش
38,000 تومان

آموزش اتوکد پیشرفته -آموزش پیشرفته Autocad 2019-Part 2

>>بیش از 15 ساعت آموزش >>مدرس:سام آذر عسگری
38,000 تومان

آموزش مقدماتی و متوسط 3Ds MAX 2018

>> آموزش با بیانی بسیار ساده و مفهومی >> بدون محدودیت در دفعات نصب >> بیش از 9 ساعت آموزش >> ارائه نمونه های کاربردی در مدت آموزش >> به همراه نرم افزار 3Ds Max 2018
28,000 تومان

آموزش پیشرفته 3Ds MAX 2018

>> آموزش با بیانی بسیار ساده و مفهومی >> بدون محدودیت در دفعات نصب >> بیش از 9 ساعت آموزش >> ارائه نمونه های کاربردی در مدت آموزش >> به همراه نرم افزار 3Ds Max 2018
28,000 تومان
آخرین نسخه ویندوز 10
فیلترها
Sort
display