جستجو

با عرض پوزش - این محصول دیگر در دسترس نیست

>> آموزش با بیانی بسیار ساده و قابل فهم >> بدون محدودیت در دفعات نصب >> بیش از 8 ساعت آموزش >> ارائه نمونه‌های کاربردی در مدت آموزش >> به همراه نرم‌افزار REVIT 2016
شناسه محصول: 703
38,000 تومان
decrease increase
اشتراک گذاری در:
banner


جهت مشاهده بخش هایی از این آموزش بر روی دکمه دانلود در کنار درسهای تعیین شده ، کلیک کنید

(پسورد فایل های دانلود :  www.npshop.net )

فصل اول : ایجاد دیوار فاز دو
معرفی عملکرد لایه ها  (دانلود - 19.48 مگابایت)
-تعریف لایه سازه ای  
-تعریف لایه ملات  
-تعریف لایه عایق 
-تعریف لایه سطح نهایی 
-تعریف لایه membranes layer 
نحوه لایه بندی و تعیین عملکرد آنها  
تعیین متریال برای لایه های دیوار 
-ایجاد هاشور در نما  
-ایجاد هاشور در برش  
ترسیم دیوار لایه بندی شده (دانلود - 16.59 مگابایت)
ترسیم دیوارهای متقاطع 
 -همخوانی لایه های دیوراهای مجاور 
ویرایش دیوار (دانلود - 19.93 مگابایت)
-
Edit Profile  
-Wall Sweep 
-Wall Revel 
محل ترسیم کف در تقاطع با دیوار (دانلود - 21.94 مگابایت)
-ترسیم کف در نقشه های فاز یک  
-ترسیم کف در نقشه های فاز دو 

 فصل دوم : کف، بام و سقف کاذب  
لایه بندی کفها ، سقف کاب  ، بامها  
-لایه بندی سازه ای  
-لایه بندی ملات  
-لایه بندی عایق 
-لایه بندی سطح نهایی 
-لایه بندی membranes layer 
کف سازی سازه ای ، کف سازی معماری  
-ایجاد کف سازه ای  
-ایجاد کف معماری  
ایجاد کف شیبدار  
-تعیین شیب در کف  
ایجاد بام و سقف کاذب شیب دار  
-ایجاد شیب با استفاده از Slop Arrow

فصل سوم : ترسیم دیوار Curtain wall 
معرفی Curtain wall ها  
-تعریف Curtain Wall 
-تعریف Store front 
-تعریف Exterior Glazing 
بخشهای تشکیل دهنده Curtain wall 
-شناخت پنل  
-شناخت Mullion 
-شناخت Grid 
تنظیمات Grid ها در حالت Store Front 
-تعیین فاصله افقی  
-تعیین فاصله عمودی  
-الگوهای چیدمان  
تنظیمات Mullion ها در حالت Store Front 
-ایجاد Mullion های افقی  
-ایجاد Mullion های عمودی  
-تعیین سطح مقطع Mullion ها 
تنظیمات Panel ها در حالت Store Front 
-تعیین متریال پنلها  
-تعین نوع پنلها  
-تغییر پنلها  
قرار دادن درب و پنجره در حالت بخش اول  Store Front  قرار دادن درب و پنجره در حالت بخش دوم Store Front 
ایجاد Grid, Mullion بر روی Curtain wall 
-نقشه بندی Curtain wall  
-قاب بندی Curtain wall 
قرار دادن درب و پنجره بر روی Curtain Wall 
-نحوه اضافه کردن درب به Curtain wall 
-نحوه اضافه کردن پنجره به Curtain wall 
کار با Exterior Glazing و تفاوت آن با Store Front و Curtain Wall 
-معرفی Exterior Glazing 
-مقایسه Exterior Glazing با Store front  و Curtain wall

فصل چهارم : Component  
قرار دادن مبلمان در نقشه Place Component

فصل پنجم : کار با پله  
ویرایش پله متریال ، گرافیک ، سازه  
-تعیین بخشهای مختلف پله  
-تعیین نحوه نمایش پله  
-تعریف بخش سازه ای پله  
ویرایش پله ویرایش کف پله ها  
-تعیین قطر کف پله  
-تعیین متریال کف پله  
-مشخص کردن میزان پیش آمدگی پله ( دماغه )  
-تعیین سطح مقطع دماغه  
ویرایش پله کار با پیشانی پله  
- تعیین قطر پیشانی پله   
-تعیین متریال پیشنانی پله  
-نحوه اجرای پیشانی پله

فصل ششم : Structure 
معرف Tab Structure 
-معرفی سازه  
-معرفی فونداسیون  
آکس بندی و Grid 
-نحوه آکس بندی یک پروژه  
ستون گذاری  
-ستون گذاری بر مبنای آکس بندی  
-تعیین سطح مقطع ستون  
-تعیین نوع سازه ستون  
تیر ریزی ( تیر اصلی )  
-تیر ریزی بر مبنای ستون گذاری  
-تعیین سطح مقطع تیر ریزی   
-تعیین نوع سازه تیر ریزی   
تیر ریزی ( تیر فرعی )  
-تیر ریزی فرعی بر مبنای تر ریزی اصلی  
-تعیین سطح مقطع تیر ریزی   
-تعیین نوع سازه تیر ریزی   
خرپا  
-ایجاد یک خرپا  
-تعیین شکل خرپا  
-ویرایش بخشهای مختلف خر پا  
بادبند  
-ایجاد یک بادبند  
-تعیین شکل بادبند  
-ویرایش باد بند  
فنداسیون و Template view 
فونداسیون ها  
- معرفی انواع فونداسیون  
-پی منفرد  
-پی نواری  
-پی گسترده 

فصل هفتم : کار  با Family و Component 
معرفی مفهوم Family , Component و انواع آنها  
-آشنایی با Family 
-آشنایی با Component 
-مقایسه Family و Component 
Component - Model place 
-ایجاد سطح مقطع دلخواه در پروژه  
Extrusion 
Blend 
Revolve 
Sweep 
Sweep blend 
ایجاد   void  با Extrusion , Blend , Revolve 
 ایجاد void (Sweep) 
ساخت Family  بخش اول  
-ایجاد بلوک  
-ذخیره سازی بلوک  
-باز خوانی بلوک  
ساخت Family  بخش دوم  
-ویرایش بلوک 

فصل هشتم : Mass Modeling 
آشنایی با Mass Modeling 
معرفی فضای Mass و نکات کاربردی  
ویرایش اجزاء یک حجم و Extrusion در Mass Modeling 
-ایجاد حجم در محیط Mass modeling با استفاده از Extrusion
 -مفهوم نقطه در حچم  
-مفهوم خط حجم  
-مفهوم صفحه در حجم  
کار با Blend در Mass 
-ایجاد حجم در محیط Mass modeling با استفاده از blend 
کار با Revolve در Mass 
-ایجاد حجم در محیط Mass modeling با استفاده از Revolve 
کار با Sweep و Sweep blend در Mass  
-ایجاد حجم در محیط Mass modeling با استفاده از Sweep blend 
ایجاد حجم از یک Mass  
-وارد کردن Mass در صفحه 
-ایجاد طبقات  
-ایجاد بام  
-ایجاد دیوار  
-ایجاد دیوار شیشه ای 

فصل نهم : سایت و توپو گرافی 
 معرفی سایت و ایجاد توپوگرافی 
-تعیین ارتفاع نقاط مبنا روی نقشه  
ایجاد بتا و Component بر روی توپوگرافی  
-ایجاد سطح صاف بر روی توپوگرافی 
 -قرار دادن آبجکت منطبق با سطح توپوگرافی 
ویرایش توپوگرافی بخش اول  
-تعیین تراز توپو گرافی  
-تعیین محدوده کار بر روی توپوگرافی  
ویرایش توپوگرافی بخش دوم 
-تفاوت برش و سطح ثانویه در توپوگرافی  
ویرایش توپوگرافی بخش سوم  
-تلفیق سطوح توپوگرافی 
کار با Graded Region 
-ایجاد یک کپی از سطح توپوگرافی بر مبنای محیط  
-ایجاد یک کپی از حجم توپوگرافی 

فصل دهم :نامگذاری فضاها و تعیین حدود  
تعریف Room و عملکرد آن  
-مفهوم واژه Room 
-نام گذاری فضا ها  
-تعیین مساحت هر فضا  
-Legend گذاری نقشه  
تعریف Area و عملرکد آن  
-مفهوم واژه Area 
-نام گذاری فضا ها  
-تعیین مساحت هر فضا  
-Legend گذاری نقشه 

فصل یازدهم : Annotate 
اندازه گذاری و کد گذاری نقشه  
-انواع روشهای اندازه گذاری  
-تعیین زاویه  
-تعیین طول  
-تعیین مختصات جغرافیایی  
-تعیین کد ارتفاعی  
-نگارش میزان شیب  
ویرایشگرها و جزئیات نقشه  
-استفاده از خط جزئیات  
-ایجاد هاشور مثبت  
-ایجاد هاشور منفی  
ایجاد Detaille و ویرایش آن  
-ایجاد دیتیلینگ  
-ویرایش جزئیات ایجاد شده  
  Tag بندی و تعیین مشخصات جزئیات نقشه  
-تیپ بندی در و پنجره  
-تگ زدن جزئیات 

فصل دوازدهم : شیت بندی  
شیت بندی  
-ایجاد سایزهای مختلف ورق کاغذ  
-نحوه ایجاد تایتل دلخواه  
-قرار دادن نقشه ها در شیت
 
فصل سیزدهم : متره و بر آورد  
متره و برآورد  
-تعریف متره و برآورد در Revit 
-معرفی انواع روشهای متره و بر آورد  
-ویرایش متره و بر آورد محاسبه شده 

فصل چهاردهم : رندرینگ  
 بخش اول  
-ایجاد متریال  
-ویرایش متریال  
بخش دوم  
-قرار دادن دوربین در فضا  
-تنظیم ارتفاع دید ناظر  
-تنظیم زاویه دید ناظر  
بخش سوم  
-تنظیم نور و سایه  
-تنظیم جهت تابش خورشید  
-تنظیم زاویه تابش خورشید  
-تنظیم زمان تابش  
-تنظیم فصل و موقعیت جغرافیایی تابش  
بخش چهارم  
-معرفی پنجره رندرینگ  
-تعیین رزولوشن رندر  
-تعیین نوع رندر ( داخلی یا خارجی )  
-تعیین نحوه تابش ( نور پردازی طبیعی یا مصنوعی ) 
-آسمان و پس زمینه  
-ذخیره سازی عکس در محیط Revit 
-ذخیره سازی عکس خارج از محدوده  
   


جهت مشاهده بخش هایی از این آموزش بر روی دکمه دانلود در کنار درسهای تعیین شده ، کلیک کنید

(پسورد فایل های دانلود :  www.npshop.net )

فصل اول : ایجاد دیوار فاز دو
معرفی عملکرد لایه ها  (دانلود - 19.48 مگابایت)
-تعریف لایه سازه ای  
-تعریف لایه ملات  
-تعریف لایه عایق 
-تعریف لایه سطح نهایی 
-تعریف لایه membranes layer 
نحوه لایه بندی و تعیین عملکرد آنها  
تعیین متریال برای لایه های دیوار 
-ایجاد هاشور در نما  
-ایجاد هاشور در برش  
ترسیم دیوار لایه بندی شده (دانلود - 16.59 مگابایت)
ترسیم دیوارهای متقاطع 
 -همخوانی لایه های دیوراهای مجاور 
ویرایش دیوار (دانلود - 19.93 مگابایت)
-
Edit Profile  
-Wall Sweep 
-Wall Revel 
محل ترسیم کف در تقاطع با دیوار (دانلود - 21.94 مگابایت)
-ترسیم کف در نقشه های فاز یک  
-ترسیم کف در نقشه های فاز دو 

 فصل دوم : کف، بام و سقف کاذب  
لایه بندی کفها ، سقف کاب  ، بامها  
-لایه بندی سازه ای  
-لایه بندی ملات  
-لایه بندی عایق 
-لایه بندی سطح نهایی 
-لایه بندی membranes layer 
کف سازی سازه ای ، کف سازی معماری  
-ایجاد کف سازه ای  
-ایجاد کف معماری  
ایجاد کف شیبدار  
-تعیین شیب در کف  
ایجاد بام و سقف کاذب شیب دار  
-ایجاد شیب با استفاده از Slop Arrow

فصل سوم : ترسیم دیوار Curtain wall 
معرفی Curtain wall ها  
-تعریف Curtain Wall 
-تعریف Store front 
-تعریف Exterior Glazing 
بخشهای تشکیل دهنده Curtain wall 
-شناخت پنل  
-شناخت Mullion 
-شناخت Grid 
تنظیمات Grid ها در حالت Store Front 
-تعیین فاصله افقی  
-تعیین فاصله عمودی  
-الگوهای چیدمان  
تنظیمات Mullion ها در حالت Store Front 
-ایجاد Mullion های افقی  
-ایجاد Mullion های عمودی  
-تعیین سطح مقطع Mullion ها 
تنظیمات Panel ها در حالت Store Front 
-تعیین متریال پنلها  
-تعین نوع پنلها  
-تغییر پنلها  
قرار دادن درب و پنجره در حالت بخش اول  Store Front  قرار دادن درب و پنجره در حالت بخش دوم Store Front 
ایجاد Grid, Mullion بر روی Curtain wall 
-نقشه بندی Curtain wall  
-قاب بندی Curtain wall 
قرار دادن درب و پنجره بر روی Curtain Wall 
-نحوه اضافه کردن درب به Curtain wall 
-نحوه اضافه کردن پنجره به Curtain wall 
کار با Exterior Glazing و تفاوت آن با Store Front و Curtain Wall 
-معرفی Exterior Glazing 
-مقایسه Exterior Glazing با Store front  و Curtain wall

فصل چهارم : Component  
قرار دادن مبلمان در نقشه Place Component

فصل پنجم : کار با پله  
ویرایش پله متریال ، گرافیک ، سازه  
-تعیین بخشهای مختلف پله  
-تعیین نحوه نمایش پله  
-تعریف بخش سازه ای پله  
ویرایش پله ویرایش کف پله ها  
-تعیین قطر کف پله  
-تعیین متریال کف پله  
-مشخص کردن میزان پیش آمدگی پله ( دماغه )  
-تعیین سطح مقطع دماغه  
ویرایش پله کار با پیشانی پله  
- تعیین قطر پیشانی پله   
-تعیین متریال پیشنانی پله  
-نحوه اجرای پیشانی پله

فصل ششم : Structure 
معرف Tab Structure 
-معرفی سازه  
-معرفی فونداسیون  
آکس بندی و Grid 
-نحوه آکس بندی یک پروژه  
ستون گذاری  
-ستون گذاری بر مبنای آکس بندی  
-تعیین سطح مقطع ستون  
-تعیین نوع سازه ستون  
تیر ریزی ( تیر اصلی )  
-تیر ریزی بر مبنای ستون گذاری  
-تعیین سطح مقطع تیر ریزی   
-تعیین نوع سازه تیر ریزی   
تیر ریزی ( تیر فرعی )  
-تیر ریزی فرعی بر مبنای تر ریزی اصلی  
-تعیین سطح مقطع تیر ریزی   
-تعیین نوع سازه تیر ریزی   
خرپا  
-ایجاد یک خرپا  
-تعیین شکل خرپا  
-ویرایش بخشهای مختلف خر پا  
بادبند  
-ایجاد یک بادبند  
-تعیین شکل بادبند  
-ویرایش باد بند  
فنداسیون و Template view 
فونداسیون ها  
- معرفی انواع فونداسیون  
-پی منفرد  
-پی نواری  
-پی گسترده 

فصل هفتم : کار  با Family و Component 
معرفی مفهوم Family , Component و انواع آنها  
-آشنایی با Family 
-آشنایی با Component 
-مقایسه Family و Component 
Component - Model place 
-ایجاد سطح مقطع دلخواه در پروژه  
Extrusion 
Blend 
Revolve 
Sweep 
Sweep blend 
ایجاد   void  با Extrusion , Blend , Revolve 
 ایجاد void (Sweep) 
ساخت Family  بخش اول  
-ایجاد بلوک  
-ذخیره سازی بلوک  
-باز خوانی بلوک  
ساخت Family  بخش دوم  
-ویرایش بلوک 

فصل هشتم : Mass Modeling 
آشنایی با Mass Modeling 
معرفی فضای Mass و نکات کاربردی  
ویرایش اجزاء یک حجم و Extrusion در Mass Modeling 
-ایجاد حجم در محیط Mass modeling با استفاده از Extrusion
 -مفهوم نقطه در حچم  
-مفهوم خط حجم  
-مفهوم صفحه در حجم  
کار با Blend در Mass 
-ایجاد حجم در محیط Mass modeling با استفاده از blend 
کار با Revolve در Mass 
-ایجاد حجم در محیط Mass modeling با استفاده از Revolve 
کار با Sweep و Sweep blend در Mass  
-ایجاد حجم در محیط Mass modeling با استفاده از Sweep blend 
ایجاد حجم از یک Mass  
-وارد کردن Mass در صفحه 
-ایجاد طبقات  
-ایجاد بام  
-ایجاد دیوار  
-ایجاد دیوار شیشه ای 

فصل نهم : سایت و توپو گرافی 
 معرفی سایت و ایجاد توپوگرافی 
-تعیین ارتفاع نقاط مبنا روی نقشه  
ایجاد بتا و Component بر روی توپوگرافی  
-ایجاد سطح صاف بر روی توپوگرافی 
 -قرار دادن آبجکت منطبق با سطح توپوگرافی 
ویرایش توپوگرافی بخش اول  
-تعیین تراز توپو گرافی  
-تعیین محدوده کار بر روی توپوگرافی  
ویرایش توپوگرافی بخش دوم 
-تفاوت برش و سطح ثانویه در توپوگرافی  
ویرایش توپوگرافی بخش سوم  
-تلفیق سطوح توپوگرافی 
کار با Graded Region 
-ایجاد یک کپی از سطح توپوگرافی بر مبنای محیط  
-ایجاد یک کپی از حجم توپوگرافی 

فصل دهم :نامگذاری فضاها و تعیین حدود  
تعریف Room و عملکرد آن  
-مفهوم واژه Room 
-نام گذاری فضا ها  
-تعیین مساحت هر فضا  
-Legend گذاری نقشه  
تعریف Area و عملرکد آن  
-مفهوم واژه Area 
-نام گذاری فضا ها  
-تعیین مساحت هر فضا  
-Legend گذاری نقشه 

فصل یازدهم : Annotate 
اندازه گذاری و کد گذاری نقشه  
-انواع روشهای اندازه گذاری  
-تعیین زاویه  
-تعیین طول  
-تعیین مختصات جغرافیایی  
-تعیین کد ارتفاعی  
-نگارش میزان شیب  
ویرایشگرها و جزئیات نقشه  
-استفاده از خط جزئیات  
-ایجاد هاشور مثبت  
-ایجاد هاشور منفی  
ایجاد Detaille و ویرایش آن  
-ایجاد دیتیلینگ  
-ویرایش جزئیات ایجاد شده  
  Tag بندی و تعیین مشخصات جزئیات نقشه  
-تیپ بندی در و پنجره  
-تگ زدن جزئیات 

فصل دوازدهم : شیت بندی  
شیت بندی  
-ایجاد سایزهای مختلف ورق کاغذ  
-نحوه ایجاد تایتل دلخواه  
-قرار دادن نقشه ها در شیت
 
فصل سیزدهم : متره و بر آورد  
متره و برآورد  
-تعریف متره و برآورد در Revit 
-معرفی انواع روشهای متره و بر آورد  
-ویرایش متره و بر آورد محاسبه شده 

فصل چهاردهم : رندرینگ  
 بخش اول  
-ایجاد متریال  
-ویرایش متریال  
بخش دوم  
-قرار دادن دوربین در فضا  
-تنظیم ارتفاع دید ناظر  
-تنظیم زاویه دید ناظر  
بخش سوم  
-تنظیم نور و سایه  
-تنظیم جهت تابش خورشید  
-تنظیم زاویه تابش خورشید  
-تنظیم زمان تابش  
-تنظیم فصل و موقعیت جغرافیایی تابش  
بخش چهارم  
-معرفی پنجره رندرینگ  
-تعیین رزولوشن رندر  
-تعیین نوع رندر ( داخلی یا خارجی )  
-تعیین نحوه تابش ( نور پردازی طبیعی یا مصنوعی ) 
-آسمان و پس زمینه  
-ذخیره سازی عکس در محیط Revit 
-ذخیره سازی عکس خارج از محدوده  
   
مشخصات محصولات
تعداد DVD 1
شماره مجوز 8-02147-048922
تاریخ ورود 1395/11/06
*
*
*
مشخصات محصولات
تعداد DVD 1
شماره مجوز 8-02147-048922
تاریخ ورود 1395/11/06
مشتریانی که این کالا را خریدند، کالاهای زیر را نیز می خرند

آموزش پست پروداکشن🥇آموزش جامع POST Production

>> برتری در آموزش با اساتید مجرب >> بیش از 12 ساعت آموزش >> تدریس مفهومی و گام به گام >> به همراه فایل های تمرینی
از 350,000 تومان
آخرین نسخه ویندوز 10
فیلترها
Sort
display