جستجو

با عرض پوزش - این محصول دیگر در دسترس نیست

>> آموزش با بیانی بسیار ساده و قابل فهم >> بدون محدودیت در دفعات نصب >> بیش از 8 ساعت آموزش >> ارائه نمونه‌های کاربردی در مدت آموزش >> به همراه نرم‌افزار REVIT 2016
شناسه محصول: 699
38,000 تومان
30,400 تومان
decrease increase
اشتراک گذاری در:
banner


جهت مشاهده بخش هایی از این آموزش بر روی دکمه دانلود در کنار درسهای تعیین شده ، کلیک کنید

(پسورد فایل های دانلود :  www.npshop.net )

فصل اول: آشنایی با محیط نرم افزار  
تنظیمات و نصب نرم افزار (دانلود - 19.52 مگابایت)
تنظیم واحد نصب  
نصب Template 
آماده سازی محیط نرم افزار (دانلود - 14.62 مگابایت)
اضافه کردن template 
معرفی بخشهای کاری Revit 
معرفی محیط نرم افزار (دانلود - 21.07 مگابایت) 
آشنایی با نوار ابزار  
آشنایی با صفحه کار  
آشنایی با پنجره Properties 
آشنایی با پنجره Project 
تنظیمات مقیاسی و واحد ها  
تنظیم واحد های اندازه  
تنظیم مقایس ترسیم 

فصل دوم: طبقه بندی  
آشنایی با طبقه بندی  
ایجاد طبقه  
تفاوت کف و سقف کاذب  
کنترل ارتفاع طبقات  
ویرایش ارتفاع طبقات  
نکات طبقه بندی (دانلود - 13.73 مگابایت) 
حذف و اضافه کردن طبقات  
تغییر نام طبقات  
بازیابی طبقات از دست رفته 

فصل سوم: ترسیم دیوارها 
آشنایی با انواع دیوارها  
دیوارهای سازه ای ( باربر) 
دیوارهای معماری ( پارتیشن )  
دیوار با فرم خاص 
تعریف Basic Wall 
تعریف Curtain Wall 
تعریف stacked Wall 
روشهای ترسیم دیوارها  
ترسیم دیوار صاف  
ترسیم دیوار قوس دار  
ترسیم دیوار زاویه دار 
کار با ابزار Pick line 
تعیین Location Line  
انواع Location Line
 Center Line  
Finish Face Exterior 
Finish Face Interior 
نحوه تعیین ارتفاع دیوارها  
دیوارهای Un connected 
دیوارهای Up to Level 
شناخت Base Constraint 
شناخت Top Constraint  
آشنایی با Base Offset 
کار با Top Offset
 ایجاد جان پناه و دیوارهای کوتاه  
کار با Base Offset 
کار با Top Offset 
کنترل ابعاد و فواصل دیوارها  
ویرایش طول دیوار  
Temporary Dimension 
Dimension 
کنترل قطر دیوار  
شناخت پنجره Edit Type 
معرفی Structure 
تنظیم قطر دیوار 

فصل چهارم : ویرایشگرها  
 Move ,Copy , Offset 
جابجایی اشکال  
تکثیر اشکال  
کپی موازی  
تعریف Move Stretch 
Join , Un Join 
Constrain 
Rotate  
Rotate Stretch 
Join , Unjoin 
تعیین مرکز ثقل دوران  
Mirror قرینه سازی 
ترسیم محور قرینه سازی Draw Line 
تعیین و انتخاب محور قرینه سازیPick Line 
Trim , Extend  
حذف و اضافه 
Trim Extend to Corner 
Single 
Multiple 
Align 
هم راستا کردن 
Arrayچیدمان 
چیدمان خطی  
چیدمان شعاعی 

فصل پنجم : قرار دادن درب و پنجره  
درب و پنجره  
معرفی درب و پنجره  
شرایط قرار دادن درب و پنجره در پلان  
استفاده از انواع مختلف درب و پنجره  
تنظیم ابعاد درب و پنجره  
تنظیم دست انداز درب و پنجره  
قرار دادن درب و پنجره در طبقات  
Copy Clip Board 
Paste Clip board 
Align to Selected Level

فصل ششم  :آشنایی با Floor 
معرفی Floor , Roof , Ceiling 
تعریف کف  
تعریف بام  
تعریف سقف کاذب  
تفاوتهای کف ، بام و سقف کاذب  
ترسیم Floor 
انواع روشهای ترسیم کف  
تعیین قطر کفها  
ویرایش Floor 
ویرایش شکل کف  
تغییر قطر کفها  
ایجاد باز شو در کف  
ویرایش دیوارها در اتصال با کف  
بررسی اشکالات اتصال کف و دیوار 
 روشهای برطرف کردن اشکالات اتصالات کف و دیوار  
Attach 
Detach 
Join

فصل هفتم : آشنایی با بام  
شناخت و معرفی انواع بامها  
شناخت انواع بام  
روشهای ترسیم انواع بام  
ترسیم بام بصورت Foot Print 
بررسی سقفهای Foot Print 
ترسیم سقفهای Foot Print 
تنظیم میزان شیب و قطر بام  
تعریف شیب بام  
ایجاد بامهای شیب دار
  ایجاد بامهای صاف  
تعیین قطر بام  
Work Plain 
تعریف صفحه کار  
معرفی صحفه کار جدید  
فعال سازی صفحه کار 
ترسیم بام بصورت Roof by Extrusion 
شناخت Roof Extrusion 
بررسی Roof Extrusion 
ترسیم Roof Extrusion 
ویرایش بام Roof by Extrusion 
کار با Edit Profile

فصل هشتم: آشنایی با سقف کاذب  
سقف کاذب  
ترسیم سقف کاذب  
انواع سقف کاذب  
تنظیم ارتفاع سقف کاذب  
ویرایش سقف کاذب  
تعیین قطر سقف کاذب  
تغییر ارتفاع سقف کاذب  
تغییر نوع سقف کاذب 

فصل نهم : Opening
معرفی انواع باز شو ها  
معرفی انواع باز شو ها  
باز شو دیوار  
باز شو بر روی دیوارهای منحنی  
ویروایش باز شو ها  
ایجاد بازشو بالکن 
باز شو عمودی در سقفهای foot Print 
آشنایی با Vertical Opening 
ایجاد Vertical Opening 
ویرایش Vertical Opening 
تکثیر Vertical Opening 
باز شو عمودی در سقفهایExtrusion 
آشنایی با Vertical Opening در سقفهایExtrusion 
ایجاد Vertical Opening در سقفهایExtrusion 
ویرایش Vertical Opening در سقفهایExtrusion 
تکثیر Vertical Opening در سقفهایExtrusion 
باز شوی عمودی Shaft Opening  
ایجاد باز شوی عمودی در طبقات  
کنترل باز شو عمودی در طبقات  
ویرایش باز شو عمودی در طبقات

فصل دهم : پله 
معرفی پله و انواع آن  
Stair by Sketch 
Stair by Component 
تنظیم مشخصات پله قبل از شروع ترسیم  
تنظیم ارتفاع کلی پله 
تنظیم عرض کف پله  
تنظیم ارتفاع پله (پیشانی پله ) 
تنطیم عرض بازو پله  
تعداد پله در طبقات  روش رسم انواع پله  
پله های تک بازو  
پله های تک بازو با پاگرد 
پله های با چرخش 90 درجه  
پله های با چرخش 180 درجه  
پله با سه بازو  
پله باچهار بازو 
معرفی بخشهای ویرایشی پله  
آشنایی با riser 
آشنایی با Boundary 
شرایط قرار گیری Riser  و Boundary در پله  
ویرایش کف پله ها Riser  
ویرایش کف پله  
نکات ویرایشی کف پله ها  
تغییر شکل کف پله  
تغییر فاصله کف پله  
تغییر تعداد کف پله  
ویرایش محیط پله ها Boundary 
ویرایش محیط پله  
نکات ویرایشی محیط پله  
تغییر شکل محیط پله  
تغییر اندازه چشم پله  
تغییر اندازه پاگرد 
همخوانی نرده و Boundary 
ترسیم پله با فرهای خاص  
استفاده از Boundary  در ترسیم  
استفاده از Riser در ترسیم  
ترسیم پله گرد  
تعریف پله گرد  
نکات ترسیمی پله گرد  
شناخت Boundary  و riser در پله گرد  
معرفی Detail Line 
استفاده از Detail Line 
ترسیم پله دو بعدی  
تبدیل پله دو بعدی به سه بعدی

فصل یازدهم : Ramp  
معرفی Ramp 
تعریف سطح شیب دار 
پارامتراهای سطح شیب دار  
تعریف حداکثر طول افقی 
تعریف شیب
 تعریف ارتفاع  
تنظیمات ترسیم یک رمپ ساده (محاسبه با درصد) 
روشهای ترسیم Ramp 
محاسبات یک Ramp 
استفاده از روش درصد در معرفی شیب Ramp 
تنظیمات ترسیم یک رمپ ساده (محاسبه با مخرج کسر) 
روشهای ترسیم Ramp 
محاسبات یک Ramp 
استفاده از روش محاسبه مخرج کسر  
ویرایش Ramp 
معرفی ویرایش گرهای Ramp 
آشنایی با Boundary  
آشنایی با Riser  
تغییر شکل Ramp 
تغییر فرم Ramp 
ایجاد Ramp با پاگرد میانی  
محاسبات Ramp های خاص  
ترسیم Ramp های خاص 
ایجاد Ramp عمودی بین طبقات  
ایجاد Ramp  مدور  
محاسبات Ramp مدور

فصل دوازدهم : نرده  
نرده و شناخت اجزاء نرده  
ترسیم نرده  
معرفی Railing 
معرفی Baluster 
معرفی Post Baluster 
ویرایش نرده بخش اول (Railing) 
شناخت Railing 
معرفی Top Rail 
تنظیم ارتفاع نرده  
تعریف تعداد ریلها  
تعریف مقاطع ریلها  
تعیین فاصله ریلها  
ویرایش نرده بخش دوم (Baluster ) 
شناخت Baluster 
تعریف تعداد Baluster 
تعریف مقاطع Baluster 
تعیین فاصله Baluster 
ویرایش نرده بخش سوم ( Post Baluster ) 
شناخت Baluster Post 
تعریف تعداد Baluster Post 
تعریف مقاطع Baluster Post 
تعیین فاصله Baluster Post 
قرار دادن نرده بر روی پله ( Place On Host) 
آشنایی با Host 
قرار دادن نرده بر روی مسیر شیب دار  
قرار دادن نرده بر روی پله  
قرار دادن نرده بر روی Ramp 
ویرایش اشکالات نرده   

 


جهت مشاهده بخش هایی از این آموزش بر روی دکمه دانلود در کنار درسهای تعیین شده ، کلیک کنید

(پسورد فایل های دانلود :  www.npshop.net )

فصل اول: آشنایی با محیط نرم افزار  
تنظیمات و نصب نرم افزار (دانلود - 19.52 مگابایت)
تنظیم واحد نصب  
نصب Template 
آماده سازی محیط نرم افزار (دانلود - 14.62 مگابایت)
اضافه کردن template 
معرفی بخشهای کاری Revit 
معرفی محیط نرم افزار (دانلود - 21.07 مگابایت) 
آشنایی با نوار ابزار  
آشنایی با صفحه کار  
آشنایی با پنجره Properties 
آشنایی با پنجره Project 
تنظیمات مقیاسی و واحد ها  
تنظیم واحد های اندازه  
تنظیم مقایس ترسیم 

فصل دوم: طبقه بندی  
آشنایی با طبقه بندی  
ایجاد طبقه  
تفاوت کف و سقف کاذب  
کنترل ارتفاع طبقات  
ویرایش ارتفاع طبقات  
نکات طبقه بندی (دانلود - 13.73 مگابایت) 
حذف و اضافه کردن طبقات  
تغییر نام طبقات  
بازیابی طبقات از دست رفته 

فصل سوم: ترسیم دیوارها 
آشنایی با انواع دیوارها  
دیوارهای سازه ای ( باربر) 
دیوارهای معماری ( پارتیشن )  
دیوار با فرم خاص 
تعریف Basic Wall 
تعریف Curtain Wall 
تعریف stacked Wall 
روشهای ترسیم دیوارها  
ترسیم دیوار صاف  
ترسیم دیوار قوس دار  
ترسیم دیوار زاویه دار 
کار با ابزار Pick line 
تعیین Location Line  
انواع Location Line
 Center Line  
Finish Face Exterior 
Finish Face Interior 
نحوه تعیین ارتفاع دیوارها  
دیوارهای Un connected 
دیوارهای Up to Level 
شناخت Base Constraint 
شناخت Top Constraint  
آشنایی با Base Offset 
کار با Top Offset
 ایجاد جان پناه و دیوارهای کوتاه  
کار با Base Offset 
کار با Top Offset 
کنترل ابعاد و فواصل دیوارها  
ویرایش طول دیوار  
Temporary Dimension 
Dimension 
کنترل قطر دیوار  
شناخت پنجره Edit Type 
معرفی Structure 
تنظیم قطر دیوار 

فصل چهارم : ویرایشگرها  
 Move ,Copy , Offset 
جابجایی اشکال  
تکثیر اشکال  
کپی موازی  
تعریف Move Stretch 
Join , Un Join 
Constrain 
Rotate  
Rotate Stretch 
Join , Unjoin 
تعیین مرکز ثقل دوران  
Mirror قرینه سازی 
ترسیم محور قرینه سازی Draw Line 
تعیین و انتخاب محور قرینه سازیPick Line 
Trim , Extend  
حذف و اضافه 
Trim Extend to Corner 
Single 
Multiple 
Align 
هم راستا کردن 
Arrayچیدمان 
چیدمان خطی  
چیدمان شعاعی 

فصل پنجم : قرار دادن درب و پنجره  
درب و پنجره  
معرفی درب و پنجره  
شرایط قرار دادن درب و پنجره در پلان  
استفاده از انواع مختلف درب و پنجره  
تنظیم ابعاد درب و پنجره  
تنظیم دست انداز درب و پنجره  
قرار دادن درب و پنجره در طبقات  
Copy Clip Board 
Paste Clip board 
Align to Selected Level

فصل ششم  :آشنایی با Floor 
معرفی Floor , Roof , Ceiling 
تعریف کف  
تعریف بام  
تعریف سقف کاذب  
تفاوتهای کف ، بام و سقف کاذب  
ترسیم Floor 
انواع روشهای ترسیم کف  
تعیین قطر کفها  
ویرایش Floor 
ویرایش شکل کف  
تغییر قطر کفها  
ایجاد باز شو در کف  
ویرایش دیوارها در اتصال با کف  
بررسی اشکالات اتصال کف و دیوار 
 روشهای برطرف کردن اشکالات اتصالات کف و دیوار  
Attach 
Detach 
Join

فصل هفتم : آشنایی با بام  
شناخت و معرفی انواع بامها  
شناخت انواع بام  
روشهای ترسیم انواع بام  
ترسیم بام بصورت Foot Print 
بررسی سقفهای Foot Print 
ترسیم سقفهای Foot Print 
تنظیم میزان شیب و قطر بام  
تعریف شیب بام  
ایجاد بامهای شیب دار
  ایجاد بامهای صاف  
تعیین قطر بام  
Work Plain 
تعریف صفحه کار  
معرفی صحفه کار جدید  
فعال سازی صفحه کار 
ترسیم بام بصورت Roof by Extrusion 
شناخت Roof Extrusion 
بررسی Roof Extrusion 
ترسیم Roof Extrusion 
ویرایش بام Roof by Extrusion 
کار با Edit Profile

فصل هشتم: آشنایی با سقف کاذب  
سقف کاذب  
ترسیم سقف کاذب  
انواع سقف کاذب  
تنظیم ارتفاع سقف کاذب  
ویرایش سقف کاذب  
تعیین قطر سقف کاذب  
تغییر ارتفاع سقف کاذب  
تغییر نوع سقف کاذب 

فصل نهم : Opening
معرفی انواع باز شو ها  
معرفی انواع باز شو ها  
باز شو دیوار  
باز شو بر روی دیوارهای منحنی  
ویروایش باز شو ها  
ایجاد بازشو بالکن 
باز شو عمودی در سقفهای foot Print 
آشنایی با Vertical Opening 
ایجاد Vertical Opening 
ویرایش Vertical Opening 
تکثیر Vertical Opening 
باز شو عمودی در سقفهایExtrusion 
آشنایی با Vertical Opening در سقفهایExtrusion 
ایجاد Vertical Opening در سقفهایExtrusion 
ویرایش Vertical Opening در سقفهایExtrusion 
تکثیر Vertical Opening در سقفهایExtrusion 
باز شوی عمودی Shaft Opening  
ایجاد باز شوی عمودی در طبقات  
کنترل باز شو عمودی در طبقات  
ویرایش باز شو عمودی در طبقات

فصل دهم : پله 
معرفی پله و انواع آن  
Stair by Sketch 
Stair by Component 
تنظیم مشخصات پله قبل از شروع ترسیم  
تنظیم ارتفاع کلی پله 
تنظیم عرض کف پله  
تنظیم ارتفاع پله (پیشانی پله ) 
تنطیم عرض بازو پله  
تعداد پله در طبقات  روش رسم انواع پله  
پله های تک بازو  
پله های تک بازو با پاگرد 
پله های با چرخش 90 درجه  
پله های با چرخش 180 درجه  
پله با سه بازو  
پله باچهار بازو 
معرفی بخشهای ویرایشی پله  
آشنایی با riser 
آشنایی با Boundary 
شرایط قرار گیری Riser  و Boundary در پله  
ویرایش کف پله ها Riser  
ویرایش کف پله  
نکات ویرایشی کف پله ها  
تغییر شکل کف پله  
تغییر فاصله کف پله  
تغییر تعداد کف پله  
ویرایش محیط پله ها Boundary 
ویرایش محیط پله  
نکات ویرایشی محیط پله  
تغییر شکل محیط پله  
تغییر اندازه چشم پله  
تغییر اندازه پاگرد 
همخوانی نرده و Boundary 
ترسیم پله با فرهای خاص  
استفاده از Boundary  در ترسیم  
استفاده از Riser در ترسیم  
ترسیم پله گرد  
تعریف پله گرد  
نکات ترسیمی پله گرد  
شناخت Boundary  و riser در پله گرد  
معرفی Detail Line 
استفاده از Detail Line 
ترسیم پله دو بعدی  
تبدیل پله دو بعدی به سه بعدی

فصل یازدهم : Ramp  
معرفی Ramp 
تعریف سطح شیب دار 
پارامتراهای سطح شیب دار  
تعریف حداکثر طول افقی 
تعریف شیب
 تعریف ارتفاع  
تنظیمات ترسیم یک رمپ ساده (محاسبه با درصد) 
روشهای ترسیم Ramp 
محاسبات یک Ramp 
استفاده از روش درصد در معرفی شیب Ramp 
تنظیمات ترسیم یک رمپ ساده (محاسبه با مخرج کسر) 
روشهای ترسیم Ramp 
محاسبات یک Ramp 
استفاده از روش محاسبه مخرج کسر  
ویرایش Ramp 
معرفی ویرایش گرهای Ramp 
آشنایی با Boundary  
آشنایی با Riser  
تغییر شکل Ramp 
تغییر فرم Ramp 
ایجاد Ramp با پاگرد میانی  
محاسبات Ramp های خاص  
ترسیم Ramp های خاص 
ایجاد Ramp عمودی بین طبقات  
ایجاد Ramp  مدور  
محاسبات Ramp مدور

فصل دوازدهم : نرده  
نرده و شناخت اجزاء نرده  
ترسیم نرده  
معرفی Railing 
معرفی Baluster 
معرفی Post Baluster 
ویرایش نرده بخش اول (Railing) 
شناخت Railing 
معرفی Top Rail 
تنظیم ارتفاع نرده  
تعریف تعداد ریلها  
تعریف مقاطع ریلها  
تعیین فاصله ریلها  
ویرایش نرده بخش دوم (Baluster ) 
شناخت Baluster 
تعریف تعداد Baluster 
تعریف مقاطع Baluster 
تعیین فاصله Baluster 
ویرایش نرده بخش سوم ( Post Baluster ) 
شناخت Baluster Post 
تعریف تعداد Baluster Post 
تعریف مقاطع Baluster Post 
تعیین فاصله Baluster Post 
قرار دادن نرده بر روی پله ( Place On Host) 
آشنایی با Host 
قرار دادن نرده بر روی مسیر شیب دار  
قرار دادن نرده بر روی پله  
قرار دادن نرده بر روی Ramp 
ویرایش اشکالات نرده   

 
مشخصات محصولات
تعداد DVD 1
شماره مجوز 8-02147-048562
تاریخ ورود 1395/11/06
*
*
*
مشخصات محصولات
تعداد DVD 1
شماره مجوز 8-02147-048562
تاریخ ورود 1395/11/06
مشتریانی که این کالا را خریدند، کالاهای زیر را نیز می خرند

آموزش متلب و سیمیولینک متلب ( Matlab + Simulink)

>> بیش از 35 ساعت آموزش >> بدون محدودیت در دفعات نصب >> همراه با نرم افزار MATLAB Ver-R 2016 a - 64Bit >> به همراه فایل های تمرینی
از 70,400 تومان

آموزش ایتبس 🥇آموزش ETABS بتنی

>> بیش از 12 ساعت آموزش >> بدون محدودیت در دفعات نصب و اجرا >> به همراه نرم افزار Etabs >> ارائه نمونه های کاربردی در مدت آموزش
از 70,400 تومان

آموزش ایتبس( ETABS) | سازه فولادی

>> بیش از 12 ساعت آموزش >> به همراه نرم افزار Etabs >> ارائه نمونه های کاربردی در مدت آموزش
از 70,400 تومان
20%

آموزش جامع اسکچاپ 2017 (مجموعه دوم) | (Sketchup 2017 (Part2

>> بیش از 9 ساعت آموزش >> تدریس مفهومی و گام به گام >> به همراه کالکشن Sketchup ,V-Ray,Material >> بدون محدودیت در دفعات اجرا
38,000 تومان 30,400 تومان
آخرین نسخه ویندوز 10
فیلترها
Sort
display