جستجو

با عرض پوزش - این محصول دیگر در دسترس نیست

>> بیش از 19 ساعت آموزش >> با بیانی کاملا ساده و مفهومی >> به همراه نرم افزار v.ray >> ارائه نمونه های کاربردی در مدت آموزش
شناسه محصول: 1016
380,000 تومان
decrease increase
اشتراک گذاری در:
banner

 مطالبی که در این مجموعه آموزشی خواهید آموخت:

 

 DVD 1 

 

فصل اول: نورپردازی و دوربین در V-Ray 

1. Vray Sun : در این درس تنظیمات نور V-Ray Sun بیان شده است.
2. Physical Camera بخش اول : در این درس با نورپردازی برج میلاد،  تنظیمات دوربین V-Ray  آشنا می شوید.

3. Physical Camera بخش دوم : در این درس ادامه تنظیمات دوربین V-Ray  را خواهید آموخت.
4. Volume Light : در این درس تکنیک ایجاد نورهای حجمی در V-Ray  آموزش داده شده است

5. Vray Light از نوع Plane : در این درس تنظیمات نور V-Ray light  بیان شده است.
6. ترکیب Vray Light و نور روز : در این درس ادامه تنظیمات نور V-Ray light  را خواهید آموخت.
7. نور Vray IES : در این درس با نور V-Ray IES  آشنا می شوید

8. نور Vray Ambient Light : در این درس با نور V-Ray Ambient Light  آشنا می شوید.

 

 فصل دوم: تنظیمات Render Setup 

1. Frame Buffer بخش اول : در این درس تنظیمات Frame Buffer آموزش داده شده است.
2. Frame Buffer بخش دوم : در این درس ادامه تنظیمات  Frame Buffer را فرا می گیرید.

3. Global Switches : در این درس با تنظیمات Global Switches آشنا می شوید.
4. Image Sampler : در این درس تنظیمات Image Sampler و مفهوم  Anti Aliasing را خواهید آموخت.
5. Environment : در این درس تنظیمات Environment و تصحیح نور آسمان در رندر را فرا می گیرید.
6. Color Mapping : در این درس تنظیمات Color Mapping جهت تصحیح نور و رنگ را فرا خواهید گرفت.

7. Indirect Illumination : در این درس تنظیمات Indirect Illumination معروف به GI آموزش داده می شود.
8. Irradiance Map بخش اول : در این درس تنظیمات Irradiance Map جهت محاسبه بازتاب ثانویه را فرا می گیرید.
9. Irradiance Map بخش دوم : در این درس ادامه تنظیمات Irradiance Map آموزش داده شده است.
10. Brute Force : در این درس تنظیمات Brute Force جهت محاسبه بازتاب ثانویه بیان شده است.
11. Light Cache : در این درس تنظیمات Light Cache جهت محاسبه بازتاب ثانویه را خواهید آموخت.
12. PhotonMap : در این درس تنظیمات PhotonMap جهت محاسبه بازتاب ثانویه آموزش داده شده است.
13. Caustics : در این درس با جلوه نوری  Caustics ، که معمولا در مایعات اتفاق می افتد را خواهید آموخت.
14. Settings : در این درس تنظیمات Settings را فرا خواهید گرفت.

 

 فصل سوم: متریال ها و مپ های Vray

1. VRayMTL : در این درس پارامترهای مختلف VRayMTL را فرا خواهید گرفت.
2. Refraction : در این درس با ساخت متریال های شفاف و نیمه شفاف آشنا می شوید.
3. Translucency : در این درس شبیه سازی پخش نور در متریال را فرا خواهید گرفت.
4. BRDF : در این درس پارامترهای  BRDF و نحوه کنترل نقطه نورانی بر روی متریال را فراخواهید گرفت.
5. VRay2SidedMtl : در این درس پارامترهای   VRay2SidedMtl جهت تبدیل یک ماده ساده به ماده ای که نور را پخش کند  بیان شده است.
6. VRayOverrideMtl : در این درس با VRayOverrideMtl جهت کنترل خواص یک ماده به کمک چند ماده  را فرا خواهید گرفت.
7. VRayLightMtl : در این درس پارامترهای VRayLightMtl جهت تبدیل احجام به منابع نوری را فرا می گیرید.

8. VrayBlendMTL : در این درس پارامترهای   VrayBlendMTL جهت ترکیب چند ماده با هم بیان شده است.
9. VRayDirt : در این درس پارامترهای VRayDirt جهت نشان دادن جرم و کثیفی بر احجام و یا ایجاد سایه های تماسی را فرا می گیرید.
10. VrayHDRI : در این درس با پارامترهای VrayHDRI جهت طبیعی تر شدن انعکاسها ی روی احجام و ایجاد جلوه آسمان آشنا می شوید.

 

DVD 2

 

 فصل اول: ابزارها و تکنیک های تکمیلی V-Ray

1. VrayToon & VrayProxy : در این درس با تکنیک  VrayToon و VrayProxy جهت کاهش محاسبات و رندر رسکیس آشنا می شوید.

  1. VrayFur : در این درس مبحث VrayFur جهت ساخت فرش و چمن آموزش داده شده است.

 

فصل دوم: پروژه ها ی تکمیلی

 

در این فصل در قالب پروژه های داخلی و خارجی تکنیک های رندر حرفه ای و درک مفاهیم کاربردی تر پارامترهای V-Ray (که فصول قبلی درس داده شده است)  را فرا خواهید گرفت.

1- اتاق نشیمن - رندر روز (بخش اول)
2- اتاق نشیمن - رندر روز (بخش دوم).
3- اتاق نشیمن - رندر روز (بخش سوم)
4-  اتاق نشیمن  - رندر روز (بخش چهارم) .
5- پروژه آشپزخانه (بخش اول)
6- پروژه آشپزخانه (بخش دوم)
7- پروژه سرویس بهداشتی و حمام
8-  پروژه رستوران اردک آبی - فضای داخلی
9- اتاق نشیمن - رندر شب (بخش اول)
10-  اتاق نشیمن - رندر شب (بخش دوم) .

11-  نما ساختمان اداری
12-  نما ساختمان مسکونی
13-  حمام (بخش اول)
14-  حمام (بخش دوم)
15-  اتاق خواب - رندر شب
16-  اتاق خواب - رندر روز

 

فصل سوم:  جداول کاربردی

 

در این فصل جداول استاندارد رنگ ها، مقادیر انعکاس و انکسار جهت استفاده در متریال های Vray جهت ایجاد متریال واقعی تر در اختیار شما قرار می گیرد.

1- جدول مقادیر رنگ ها ، انعکاس و انکسار

 

فصل چهارم:  V-Ray3

 

در این فصل ابتدا به نصب و راه اندازی V-Ray3 پرداخته شده سپس امکانات اضافه شده در این نسخه بررسی می شود.

1- نصب و راه اندازی V-Ray3

2- امکانات اضافه شده در V-Ray3 (بخش اول)
3- امکانات اضافه شده در V-Ray3 (بخش دوم)

 

 

 

 مطالبی که در این مجموعه آموزشی خواهید آموخت:

 

 DVD 1 

 

فصل اول: نورپردازی و دوربین در V-Ray 

1. Vray Sun : در این درس تنظیمات نور V-Ray Sun بیان شده است.
2. Physical Camera بخش اول : در این درس با نورپردازی برج میلاد،  تنظیمات دوربین V-Ray  آشنا می شوید.

3. Physical Camera بخش دوم : در این درس ادامه تنظیمات دوربین V-Ray  را خواهید آموخت.
4. Volume Light : در این درس تکنیک ایجاد نورهای حجمی در V-Ray  آموزش داده شده است

5. Vray Light از نوع Plane : در این درس تنظیمات نور V-Ray light  بیان شده است.
6. ترکیب Vray Light و نور روز : در این درس ادامه تنظیمات نور V-Ray light  را خواهید آموخت.
7. نور Vray IES : در این درس با نور V-Ray IES  آشنا می شوید

8. نور Vray Ambient Light : در این درس با نور V-Ray Ambient Light  آشنا می شوید.

 

 فصل دوم: تنظیمات Render Setup 

1. Frame Buffer بخش اول : در این درس تنظیمات Frame Buffer آموزش داده شده است.
2. Frame Buffer بخش دوم : در این درس ادامه تنظیمات  Frame Buffer را فرا می گیرید.

3. Global Switches : در این درس با تنظیمات Global Switches آشنا می شوید.
4. Image Sampler : در این درس تنظیمات Image Sampler و مفهوم  Anti Aliasing را خواهید آموخت.
5. Environment : در این درس تنظیمات Environment و تصحیح نور آسمان در رندر را فرا می گیرید.
6. Color Mapping : در این درس تنظیمات Color Mapping جهت تصحیح نور و رنگ را فرا خواهید گرفت.

7. Indirect Illumination : در این درس تنظیمات Indirect Illumination معروف به GI آموزش داده می شود.
8. Irradiance Map بخش اول : در این درس تنظیمات Irradiance Map جهت محاسبه بازتاب ثانویه را فرا می گیرید.
9. Irradiance Map بخش دوم : در این درس ادامه تنظیمات Irradiance Map آموزش داده شده است.
10. Brute Force : در این درس تنظیمات Brute Force جهت محاسبه بازتاب ثانویه بیان شده است.
11. Light Cache : در این درس تنظیمات Light Cache جهت محاسبه بازتاب ثانویه را خواهید آموخت.
12. PhotonMap : در این درس تنظیمات PhotonMap جهت محاسبه بازتاب ثانویه آموزش داده شده است.
13. Caustics : در این درس با جلوه نوری  Caustics ، که معمولا در مایعات اتفاق می افتد را خواهید آموخت.
14. Settings : در این درس تنظیمات Settings را فرا خواهید گرفت.

 

 فصل سوم: متریال ها و مپ های Vray

1. VRayMTL : در این درس پارامترهای مختلف VRayMTL را فرا خواهید گرفت.
2. Refraction : در این درس با ساخت متریال های شفاف و نیمه شفاف آشنا می شوید.
3. Translucency : در این درس شبیه سازی پخش نور در متریال را فرا خواهید گرفت.
4. BRDF : در این درس پارامترهای  BRDF و نحوه کنترل نقطه نورانی بر روی متریال را فراخواهید گرفت.
5. VRay2SidedMtl : در این درس پارامترهای   VRay2SidedMtl جهت تبدیل یک ماده ساده به ماده ای که نور را پخش کند  بیان شده است.
6. VRayOverrideMtl : در این درس با VRayOverrideMtl جهت کنترل خواص یک ماده به کمک چند ماده  را فرا خواهید گرفت.
7. VRayLightMtl : در این درس پارامترهای VRayLightMtl جهت تبدیل احجام به منابع نوری را فرا می گیرید.

8. VrayBlendMTL : در این درس پارامترهای   VrayBlendMTL جهت ترکیب چند ماده با هم بیان شده است.
9. VRayDirt : در این درس پارامترهای VRayDirt جهت نشان دادن جرم و کثیفی بر احجام و یا ایجاد سایه های تماسی را فرا می گیرید.
10. VrayHDRI : در این درس با پارامترهای VrayHDRI جهت طبیعی تر شدن انعکاسها ی روی احجام و ایجاد جلوه آسمان آشنا می شوید.

 

DVD 2

 

 فصل اول: ابزارها و تکنیک های تکمیلی V-Ray

1. VrayToon & VrayProxy : در این درس با تکنیک  VrayToon و VrayProxy جهت کاهش محاسبات و رندر رسکیس آشنا می شوید.

  1. VrayFur : در این درس مبحث VrayFur جهت ساخت فرش و چمن آموزش داده شده است.

 

فصل دوم: پروژه ها ی تکمیلی

 

در این فصل در قالب پروژه های داخلی و خارجی تکنیک های رندر حرفه ای و درک مفاهیم کاربردی تر پارامترهای V-Ray (که فصول قبلی درس داده شده است)  را فرا خواهید گرفت.

1- اتاق نشیمن - رندر روز (بخش اول)
2- اتاق نشیمن - رندر روز (بخش دوم).
3- اتاق نشیمن - رندر روز (بخش سوم)
4-  اتاق نشیمن  - رندر روز (بخش چهارم) .
5- پروژه آشپزخانه (بخش اول)
6- پروژه آشپزخانه (بخش دوم)
7- پروژه سرویس بهداشتی و حمام
8-  پروژه رستوران اردک آبی - فضای داخلی
9- اتاق نشیمن - رندر شب (بخش اول)
10-  اتاق نشیمن - رندر شب (بخش دوم) .

11-  نما ساختمان اداری
12-  نما ساختمان مسکونی
13-  حمام (بخش اول)
14-  حمام (بخش دوم)
15-  اتاق خواب - رندر شب
16-  اتاق خواب - رندر روز

 

فصل سوم:  جداول کاربردی

 

در این فصل جداول استاندارد رنگ ها، مقادیر انعکاس و انکسار جهت استفاده در متریال های Vray جهت ایجاد متریال واقعی تر در اختیار شما قرار می گیرد.

1- جدول مقادیر رنگ ها ، انعکاس و انکسار

 

فصل چهارم:  V-Ray3

 

در این فصل ابتدا به نصب و راه اندازی V-Ray3 پرداخته شده سپس امکانات اضافه شده در این نسخه بررسی می شود.

1- نصب و راه اندازی V-Ray3

2- امکانات اضافه شده در V-Ray3 (بخش اول)
3- امکانات اضافه شده در V-Ray3 (بخش دوم)

 

 

 

مشخصات محصولات
تعداد DVD 2
شماره مجوز 8-02147-043857
تاریخ ورود 1398/02/10
نقد و بررسی خود را بنویسید
  • فقط کاربرانی که ثبت نام کرده اند می توانند نقد و بررسی ها را بنویسند.
*
*
بد
عالی
نقد و بررسی های موجود
استاد خوب
شیوه بیان استاد و مطالبی که عنوان می کنند عالیه
از: احسان استاجی | تاریخ: 1400/11/24 15:22
آیا این نقد و بررسی مفید بود؟ بله خیر (0/0)
خرید این محصول رو توصیه می کنم
پکیج آموزشی استاندارد و قابل قبولیه
از: مجید صالحی | تاریخ: 1400/10/05 13:38
آیا این نقد و بررسی مفید بود؟ بله خیر (0/0)
مسلط بودن استاد
استاد قدرت بیان عالی دارند و خیلی خوب  این نرم افزار رو آموزش دادند خرید این محصول رو توصیه می کنم
از: عباس مرادی | تاریخ: 1400/09/21 15:25
آیا این نقد و بررسی مفید بود؟ بله خیر (0/0)
از خرید این محصول راضیم
آموزش کامل و جامعی هست و خیلی خوب استاد مباحث رو آموزش می دن
از: اکبر افشاری | تاریخ: 1400/09/13 13:10
آیا این نقد و بررسی مفید بود؟ بله خیر (0/0)
آموزش عالی
این شرکت برند معتبر و خوبیه در زمینه تولید محصولات آموزشی البته نرم افزارها و ویندوزهای اون هم عالیه
از: سمانه محمدنژاد | تاریخ: 1400/09/03 13:36
آیا این نقد و بررسی مفید بود؟ بله خیر (0/0)
*
*
*
مشخصات محصولات
تعداد DVD 2
شماره مجوز 8-02147-043857
تاریخ ورود 1398/02/10
مشتریانی که این کالا را خریدند، کالاهای زیر را نیز می خرند

آموزش متلب و سیمیولینک متلب ( Matlab + Simulink)

>> بیش از 35 ساعت آموزش >> همراه با نرم افزار MATLAB Ver-R 2016 a - 64Bit >> به همراه فایل های تمرینی
از 350,000 تومان

آموزش پست پروداکشن🥇آموزش جامع POST Production

>> برتری در آموزش با اساتید مجرب >> بیش از 12 ساعت آموزش >> تدریس مفهومی و گام به گام >> به همراه فایل های تمرینی
از 350,000 تومان

آموزش جامع پروژه محور C#.NET

>> آموزش با بیانی بسیار ساده و قابل فهم >> بیش از 16 ساعت آموزش >> ارائه نمونه های کاربردی در مدت آموزش
از 350,000 تومان
آخرین نسخه ویندوز 10
فیلترها
Sort
display