جستجو

آموزش راینو - آموزش جامع پروژه محور Rhinoceros

آموزش راینو - آموزش جامع پروژه محور Rhinoceros (نسخه فیزیکی)
-rhinoceros
>> مدرس "مهندس سام آذر عسگری" با بیش از 14 سال سابقه تدریس >> بیش از 23 ساعت آموزش >> بدون محدودیت در دفعات نصب >> به همراه نرم افزار Rhinoceros >> ارائه نمونه های کاربردی در مدت آموزش
شناسه محصول: 1443
98,000 تومان
78,400 تومان
decrease increase
آموزش راینو - آموزش جامع پروژه محور Rhinoceros (نسخه دانلودی)
-rhinoceros
>> مدرس "مهندس سام آذر عسگری" با بیش از 14 سال سابقه تدریس >> بیش از 23 ساعت آموزش >> بدون محدودیت در دفعات نصب >> به همراه نرم افزار Rhinoceros >> ارائه نمونه های کاربردی در مدت آموزش
شناسه محصول: 1444
98,000 تومان
88,000 تومان
70,400 تومان
decrease increase
مشخصات محصولات
تعداد DVD 2
شماره مجوز 8-02147-058743
تاریخ ورود 1398/01/31

 مطالبی که دراین مجموعه آموزشی خواهید آموخت :

 

DVD 1

 

فصل اول : مقدمه

 

 • مفهوم Nurbs
 • شروع به کار نرم افزار 
 • معرفی محیط نرم افزار

 

فصل دوم : آماده سازی محیط نرم افزار

 

 • Rhino Properties
 • Templates 
 • Viewport Layout
 • مدیریت صفحات دید
 • ابزارآلات ترسیم

 

فصل سوم : نوار وضعیت

 

 • Grid Snap
 • Ortho / Planar 
 • Osnap / Smart Track
 • Gumball
 • Record History / Filter

 

فصل چهارم : Solid Tools

 

 • انواع دستورات ترسیم
 • مکعب (Box)
 • کره (Sphere)
 • بیضی (Ellipse)
 • Parabolide / Cone / Truncated Cone
 • Pyramid / Truncated Pyramid
 • استوانه و حلقه (Cylander & Tube)
 • ماهیچه و لوله (Torus & Pipe)
 • Extrude
 • Extrude Solid (بخش اول)
 • Extrude Solid (بخش دوم)

 

فصل پنجم : Curve Tools    


 • Curve (بخش اول)
 • Curve (بخش دوم)
 • Conic
 • Parabola / Hyperbola
 • Helix / Spiral / Twin
 • Line (بخش اول)
 • Line (بخش دوم)
 • Line (بخش سوم)
 • Convert Curve To Polyline
 • دایره (Circle)
 • کمان (Arc)
 • بیضی (Ellipse)
 • چهار گوش (Rectangle)
 • چند ضلعی (Polygon)

 

فصل ششم : Surface Tools

 

 • صفحه چهارگوش (Plane)
 • Planer Curve / Edge Curve
 • Surface From Network
 • Loft
 • Sweep (بخش اول)
 • Sweep (بخش دوم)
 • Revolve
 • Drape / Highfields
 • Extrude

 

فصل هفتم : Mesh

 

 • Mesh Objects
 • Patch / Highfields
 • Closed Spline / Extract NURBS

 

فصل هشتم : Standard

 

 • Transformer / Deformer / Modifier
 • Drag Move / Duplicate
 • Move
 • Move Curve / Move Edge
 • Move Face / Move Hole
 • Rotate / Rotate 3D
 • Rotate View / Rotate 3D
 • Scale 3D / 2D / 1D
 • Scale By Plane / Non-Uniform
 • Copy
 • Mirror / Mirror 3D

 

 DVD 2

  

فصل اول : Standard (بخش دوم)

 

 • Orient
 • Orient On Surface 
 • Orient Perpendicular To Curve / Curve To Edge
 • Remap
 • Array (Rectangular / Polar / Curve)
 • Array (Srf / Crv / Linear)
 • Twist
 • Bend
 • Taper
 • Flow Along Curve
 • Stretch
 • Trim / Untrim
 • Split
 • Group / Join / Explode
 • Point Edit

 

فصل دوم : صفحه کار (Cplane )   

 

 • کار با Cplane (بخش اول)
 • کار با Cplane (بخش دوم)
 • کار با Cplane (بخش سوم)

 

فصل سوم : Curve Toolbar

 

 • Fillet / Chamfer
 • Fillet Corners
 • Blend Curve
 • Arc Blend / Match Curve
 • Symmetry
 • Offset
 • Extend (بخش اول)
 • Extend (بخش دوم)
 • Curve From 2 Views
 • Cross Section
 • Rebuild Curves
 • Convert / Close / Continue
 • Delete - Extract - Sub Curve / Insert Line
 • Twin Between / Curve Boolean

 

فصل چهارم : Surface Toolbar

 

 • Fillet
 • Chamfer
 • Variable Fillet / Chamfer
 • Blend Surface
 • Offset / Variable Offset
 • Tangent Surface
 • Merge / Connect
 • Symmetry / Twin Surface
 • Rebuild Surface
 • Untrim – Shrink
 • Remove Surface Edge
 • UnRoll – Smash

 

فصل پنجم : Solid Tools

 

 • Boolean - Union
 • Boolean – Diffrence
 • Boolean - Intersection / Split / 2 Object
 • Create Solid
 • Cap – Shell
 • Extract Surface - Merge Planar
 • Variable Fillet / Blend
 • Variable Chamfer
 • Wire Cut
 • Move Face / Extrue Face
 • Control Point / Move Edge
 • Split Planar Face
 • Fold Planar Face

 

فصل ششم : Properties

 

 • Properties
 • Layers
 • Help

 

فصل هفتم : Render

 

 • Rhino Render
 • Layer Material
 • Material
 • نور پردازی (بخش اول)
 • نور پردازی (بخش دوم)

 

فصل هشتم : Drafting

 

 • Dimension
 • Text - Leader
 • Hatch
 • Make 2D
 • Dimension Style - Text Edit
 • Line Type

 

فصل نهم : Rhino Properties

 

 • Rhino Option (بخش اول)
 • Rhino Option (بخش دوم)
 • Document Properties

 

فصل دهم : تمرینات

 

مقدمه

      تمرین 1

 • تمرین 2 - ساخت انگشتر (بخش اول)
 • تمرین 2 - ساخت انگشتر (بخش دوم)
 • تمرین 3 - قایق
 • تمرین 4  -گوشی موبایل (بخش اول)
 • تمرین 4 - گوشی موبایل (بخش دوم)
 • تمرین 4 - گوشی موبایل (بخش سوم)
 • تمرین 5 - صنعتی

 

 

 

مشخصات محصولات
تعداد DVD 2
شماره مجوز 8-02147-058743
تاریخ ورود 1398/01/31
*
*
*
آخرین نسخه ویندوز 10
فیلترها
Sort
display