جستجو
>> بیش از 19 ساعت آموزش >> بدون محدودیت در دفعات نصب >> همراه با نرم افزار >> به همراه فایل های تمرینی
شناسه محصول: 828
150,000 تومان
decrease increase
اشتراک گذاری در:
banner

ویژگی های مجموعه آموزشی Multisim :

>> بیش از 19 ساعت آموزش

>> بدون محدودیت در دفعات نصب

>> همراه با نرم افزار

>> به همراه فایل های تمرینی


مطالبی که در این مجموعه آموزشی خواهید آموخت:

 

فصل اول : آشنایی با محیط Multisim

 

اجزای محیط Multisim 

 

آشنایی با Standard Toolbar

 

آشنایی با Component Toolbar

 

معرفی Graphic Annotation Toolbar 

 

آشنایی با Instrument Toolbar

 

آشنایی با الزامات اولیه Multisim 

 

 

 

فصل دوم : تحلیل DC

 

محاسبه معادل مقاومت های سری

 

محاسبه معادل مقاومت های موازی

 

تحلیل مدار مقاومتی دارای یک منبع DC و بررسی قوانین آن

 

بررسی قوانین تونن و نورتن

 

بررسی مدار شامل چند منبع  DC 

 

بررسی قوانین مداری در مدارهای دارای منابع وابسته

 

بررسی اثر مقاومت متغیر

 

بررسی حالت گذرا در یک مدار RC

 

بررسی حالت گذرا در یک مدار RL 

 

بررسی مدار RLC 

 

 

 

فصل سوم : تحلیل  AC

 

بررسی مدار RC

 

بررسی مدار RL

 

بررسی مدار RLC

 

بررسی انواع فیلترها 

 

بررسی عملکرد ترانسفورماتور

 

بررسی عملکرد ترانس سه سر

 

 

 

فصل چهارم : تحلیل مدارهای دیودی     

 

تحلیل  DC مدارهای دیودی

 

یکسو ساز نیم موج

 

یکسو ساز تمام موج با ترانس سه سر

 

یکسو ساز تمام موج با پل دیودی

 

مدارهای محدود کننده

 

مدارهای برش دهنده دو سویه

 

محدود کننده سری

 

مدارهای جا به جا کننده شکل موج

 

مدارهای چند برابر کننده ولتاژ

 

آشنایی با دیود زنر

 

رگولاتور ولتاژ

 

محدود کننده ولتاژ با دیود زنر

 

 

 

فصل پنجم : تحلیل مدارهای ترانزیستوری     

 

آشنایی با ترانزیستور BJT

 

خط بار ترانزیستور BJT

 

تحلیل نقطه کار ترانزیستور BJT

 

تحلیل DC  ترانزیستور BJT

 

تحلیل  DC مدار مقسم ولتاژ

 

تحلیل تقویت کننده امیتر مشترک

 

تحلیل تقویت کننده کلکتور مشترک

 

تحلیل تقویت کننده بیس مشترک

 

شبیه سازی تقویت کننده کاسکود

 

 

 

فصل ششم : تحلیل ترانزیستور FET     

 

آشنایی با ترانزیستور FET

 

تحلیل  DC ترانزیستور FET

 

تقویت کننده سورس مشترک

 

تقویت کننده درین مشترک

 

تقویت کننده گیت مشترک

 

 

 

فصل هفتم : شبیه سازی مولتی ویبراتور     

 

مولتی ویبراتور آستابل

 

مولتی ویبراتور مونو استابل

 

 

 

فصل هشتم : شبیه سازی اشمیت تریگر     

 

بررسی مدار اشمیت تریگر

 

 

 

فصل نهم : شبیه سازی تقویت کننده تفاضلی     

 

بررسی مدار تقویت کننده تفاضلی

 

 

 

فصل دهم : شبیه سازی تقویت کننده عملیاتی     

 

آشنایی با OP-AMP

 

شبیه سازی بافر

 

شبیه سازی تقویت کننده معکوس گر

 

شبیه سازی تقویت کننده غیر معکوس گر

 

شبیه سازی جمع کننده ولتاژ

 

شبیه سازی تفریق کننده ولتاژ

 

شبیه سازی مقایسه کننده با OP-AMP

 

شبیه سازی انتگرال گیر

 

شبیه سازی مشتق گیر

 

مبدل موج سینوسی به مربعی

 

یکسو ساز تمام موج با OP-AMP

 

یکسو ساز نیم موج با OP-AMP

 

حل معادله دیفرانسیل به کمک OP-AMP

 

تقویت کننده لگاریتمی

 

تقویت کننده آنتی لگاریتمی

 

پیاده سازی تقویت کننده ابزار دقیق

 

پیاده سازی PID Controller

 

پیاده سازی اشمیت تریگر با OP-AMP

 

مولتی ویبراتور آستابل با OP-AMP

 

 

 

فصل یازدهم : منابع جریان     

 

شبیه سازی یک منبع جریان ساده

 

منبع جریان مستقل از بتاهای بزرگ

 

منبع جریان مستقل از VCC

 

 

 

فصل دوازدهم : طراحی با Wizard

 

ایجاد تایمر 555

 

ایجاد فیلتر

 

طراحی OP-AMP

 

طراحی تقویت کننده امیتر مشترک

 

 

 

فصل سیزدهم : بررسی انواع تحلیل ها در Multisim     

 

تحلیل DC Operation Point

 

Transient Analysis

 

آنالیز AC

 

DC Sweep

 

تحلیل پارامتری

 

آنالیز نویز

 

تحلیل مونت کارلو

 

تحلیل فوریه

 

تحلیل جاروب دمایی

 

تحلیل اعوجاج

 

تحلیل حساسیت

 

تحلیل بدترین حالت

 

تحلیل عدد نویز

 

آنالیز قطب و صفر

 

تحلیل تابع انتقال

 

تحلیل پهنای سیم

 

تحلیل گروهی

 

 

 

فصل چهاردهم : مدارهای منطقی     

 

سوئیچینگ دیجیتالی

 

آشنایی با مبدل منطقی

 

پیاده سازی مدار داخلی گیت  OR 

 

پیاده سازی مدار داخلی گیتAND 

 

پیاده سازی مدار داخلی گیتNOT 

 

پیاده سازی مدار داخلی گیتNOR 

 

پیاده سازی مدار داخلی گیتNAND 

 

 

 

فصل پانزدهم : مدارهای نوسان ساز     

 

نوسان ساز موج سینوسی با آپ امپ

 

نوسان ساز موج مربعی با آپ امپ

 

نوسان ساز کولپیتس

 

 

ویژگی های مجموعه آموزشی Multisim :

>> بیش از 19 ساعت آموزش

>> بدون محدودیت در دفعات نصب

>> همراه با نرم افزار

>> به همراه فایل های تمرینی


مطالبی که در این مجموعه آموزشی خواهید آموخت:

 

فصل اول : آشنایی با محیط Multisim

 

اجزای محیط Multisim 

 

آشنایی با Standard Toolbar

 

آشنایی با Component Toolbar

 

معرفی Graphic Annotation Toolbar 

 

آشنایی با Instrument Toolbar

 

آشنایی با الزامات اولیه Multisim 

 

 

 

فصل دوم : تحلیل DC

 

محاسبه معادل مقاومت های سری

 

محاسبه معادل مقاومت های موازی

 

تحلیل مدار مقاومتی دارای یک منبع DC و بررسی قوانین آن

 

بررسی قوانین تونن و نورتن

 

بررسی مدار شامل چند منبع  DC 

 

بررسی قوانین مداری در مدارهای دارای منابع وابسته

 

بررسی اثر مقاومت متغیر

 

بررسی حالت گذرا در یک مدار RC

 

بررسی حالت گذرا در یک مدار RL 

 

بررسی مدار RLC 

 

 

 

فصل سوم : تحلیل  AC

 

بررسی مدار RC

 

بررسی مدار RL

 

بررسی مدار RLC

 

بررسی انواع فیلترها 

 

بررسی عملکرد ترانسفورماتور

 

بررسی عملکرد ترانس سه سر

 

 

 

فصل چهارم : تحلیل مدارهای دیودی     

 

تحلیل  DC مدارهای دیودی

 

یکسو ساز نیم موج

 

یکسو ساز تمام موج با ترانس سه سر

 

یکسو ساز تمام موج با پل دیودی

 

مدارهای محدود کننده

 

مدارهای برش دهنده دو سویه

 

محدود کننده سری

 

مدارهای جا به جا کننده شکل موج

 

مدارهای چند برابر کننده ولتاژ

 

آشنایی با دیود زنر

 

رگولاتور ولتاژ

 

محدود کننده ولتاژ با دیود زنر

 

 

 

فصل پنجم : تحلیل مدارهای ترانزیستوری     

 

آشنایی با ترانزیستور BJT

 

خط بار ترانزیستور BJT

 

تحلیل نقطه کار ترانزیستور BJT

 

تحلیل DC  ترانزیستور BJT

 

تحلیل  DC مدار مقسم ولتاژ

 

تحلیل تقویت کننده امیتر مشترک

 

تحلیل تقویت کننده کلکتور مشترک

 

تحلیل تقویت کننده بیس مشترک

 

شبیه سازی تقویت کننده کاسکود

 

 

 

فصل ششم : تحلیل ترانزیستور FET     

 

آشنایی با ترانزیستور FET

 

تحلیل  DC ترانزیستور FET

 

تقویت کننده سورس مشترک

 

تقویت کننده درین مشترک

 

تقویت کننده گیت مشترک

 

 

 

فصل هفتم : شبیه سازی مولتی ویبراتور     

 

مولتی ویبراتور آستابل

 

مولتی ویبراتور مونو استابل

 

 

 

فصل هشتم : شبیه سازی اشمیت تریگر     

 

بررسی مدار اشمیت تریگر

 

 

 

فصل نهم : شبیه سازی تقویت کننده تفاضلی     

 

بررسی مدار تقویت کننده تفاضلی

 

 

 

فصل دهم : شبیه سازی تقویت کننده عملیاتی     

 

آشنایی با OP-AMP

 

شبیه سازی بافر

 

شبیه سازی تقویت کننده معکوس گر

 

شبیه سازی تقویت کننده غیر معکوس گر

 

شبیه سازی جمع کننده ولتاژ

 

شبیه سازی تفریق کننده ولتاژ

 

شبیه سازی مقایسه کننده با OP-AMP

 

شبیه سازی انتگرال گیر

 

شبیه سازی مشتق گیر

 

مبدل موج سینوسی به مربعی

 

یکسو ساز تمام موج با OP-AMP

 

یکسو ساز نیم موج با OP-AMP

 

حل معادله دیفرانسیل به کمک OP-AMP

 

تقویت کننده لگاریتمی

 

تقویت کننده آنتی لگاریتمی

 

پیاده سازی تقویت کننده ابزار دقیق

 

پیاده سازی PID Controller

 

پیاده سازی اشمیت تریگر با OP-AMP

 

مولتی ویبراتور آستابل با OP-AMP

 

 

 

فصل یازدهم : منابع جریان     

 

شبیه سازی یک منبع جریان ساده

 

منبع جریان مستقل از بتاهای بزرگ

 

منبع جریان مستقل از VCC

 

 

 

فصل دوازدهم : طراحی با Wizard

 

ایجاد تایمر 555

 

ایجاد فیلتر

 

طراحی OP-AMP

 

طراحی تقویت کننده امیتر مشترک

 

 

 

فصل سیزدهم : بررسی انواع تحلیل ها در Multisim     

 

تحلیل DC Operation Point

 

Transient Analysis

 

آنالیز AC

 

DC Sweep

 

تحلیل پارامتری

 

آنالیز نویز

 

تحلیل مونت کارلو

 

تحلیل فوریه

 

تحلیل جاروب دمایی

 

تحلیل اعوجاج

 

تحلیل حساسیت

 

تحلیل بدترین حالت

 

تحلیل عدد نویز

 

آنالیز قطب و صفر

 

تحلیل تابع انتقال

 

تحلیل پهنای سیم

 

تحلیل گروهی

 

 

 

فصل چهاردهم : مدارهای منطقی     

 

سوئیچینگ دیجیتالی

 

آشنایی با مبدل منطقی

 

پیاده سازی مدار داخلی گیت  OR 

 

پیاده سازی مدار داخلی گیتAND 

 

پیاده سازی مدار داخلی گیتNOT 

 

پیاده سازی مدار داخلی گیتNOR 

 

پیاده سازی مدار داخلی گیتNAND 

 

 

 

فصل پانزدهم : مدارهای نوسان ساز     

 

نوسان ساز موج سینوسی با آپ امپ

 

نوسان ساز موج مربعی با آپ امپ

 

نوسان ساز کولپیتس

 

 

مشخصات محصولات
تعداد DVD 1
شماره مجوز 8-02147-058367
تاریخ ورود 1396/03/23
*
*
*
مشخصات محصولات
تعداد DVD 1
شماره مجوز 8-02147-058367
تاریخ ورود 1396/03/23
آخرین نسخه ویندوز 10
فیلترها
Sort
display