جستجو

آموزش متلب و سیمیولینک متلب ( Matlab + Simulink)

آموزش جامع Matlab + Simulink (نسخه فیزیکی)
-matlab-simulink
>> بیش از 35 ساعت آموزش > همراه با نرم افزار MATLAB Ver-R 2016 a - 64Bit >> به همراه فایل های تمرینی
شناسه محصول: 1401
380,000 تومان
decrease increase
آموزش جامع Matlab + Simulink (نسخه دانلودی)
-matlab-simulink
>> بیش از 35 ساعت آموزش >> همراه با نرم افزار MATLAB Ver-R 2016 a - 64Bit >> به همراه فایل های تمرینی
شناسه محصول: 1402
380,000 تومان
350,000 تومان
decrease increase
مشخصات محصولات
تعداد DVD 3
شماره مجوز 8-02147-052767
تاریخ ورود 1395/03/03

 

 تعویض نسخه دانلودی با نسخه فیزیکی و یا بالعکس امکان پذیر نمی باشد

 

 

متلب یک زبان سطح بالا و یک محیط کاربری دوسویه برای محاسبات عددی و برنامه‌نویسی است. کلمه MATLAB از دو بخش MAT و LAB تشکیل‌شده که مخفف Matrixs Laboratory به معنی آزمایشگاه ماتریس‌هاست، این نرم‌افزار قدرتمند محاسبات محصول شرکت Mathworks، ایالات‌متحده می‌باشد. 

 

توسط نرم افزار متلب می‌توان به آنالیز داده‌ها، توسعه الگوریتم‌ها، ایجاد مدل‌ها و توسعه اپلیکیشن ها پرداخت. این نرم‌افزار کاربردهای متنوعی در کلیه رشته‌های مهندسی شامل: محاسبات مالی، پردازش سیگنال،کنترل سیستم‌ها،  پردازش عکس و فیلم، زیست‌شناسی محاسباتی و رشته‌های علوم پایه دارد.از دیگر مزایای آن این است که اکثر نرم‌افزارهای تخصصی مهندسی قابل لینک شدن و ارتباط با این نرم‌افزار هستند.

 

نرم افزار متلب دارای محیط‌های متنوعی برای آنالیز و بررسی سیستم مورد مطالعه است. یکی از پرکاربردترین این محیط‌ها، محیط Simulink نرم‌افزار می‌باشد. 

 

Simulink یک محیط بلوک دیاگرامی برای شبیه‌سازی انواع سیستم‌های الکتریکی، مکانیکی، الکترومکانیکی و… به‌صورت گرافیکی است. در این محیط مجموعه‌ای از بلوک‌های تخصصی هر رشته به‌صورت مجزا و در غالب یک کتابخانه گردآوری‌شده است که کار مهندسان را برای شبیه‌سازی و آنالیز مسائل تخصصی آن‌ها راحت کرده است. کتابخانه اولیه محیط Simulink که با همین نام یعنی Simulink Library شناخته می‌شود شامل مجموعه‌ای از بلوک‌های عمومی بوده که با استفاده از آن‌ها می‌توان با داشتن تسلط کافی انواع سیستم‌های مختلف را بدون استفاده از کتابخانه تخصصی، شبیه‌سازی و آنالیز کرد.

 

سیمولینک (Simulink) یک ابزاری برای شبیه سازی، مدل سازی ، تجزیه و تحلیل سیستم های دینامیکی در محیط نرم افزار متلب می باشد و مثل نرم افزار های شبیه ساز شبکه نیست که مخصوص محیط خاصی باشد بلکه به صورت عمومی استفاده می شود که این مورد نیز مزایا و معایب مختلفی را ایجاد می ‌کند. 

 

یکی از مهم ترین ویژگی های سیمیولینک، سازگاری کامل و امکان اتصال به زبان برنامه نویسی متلب و سایر بسته های نرم افزاری و تولباکس های مبتنی بر متلب است. از این رو، حتی اگر امکان به خصوصی در نرم افزار سیمیولینک وجود نداشته باشد، به واسط قدرت برنامه نویسی متلب، امکان ایجاد و شبیه سازی آن، وجود خواهد داشت.

 

از دیگر ویژگی های سیمیولینک:

 

شبیه سازی سیستم های قدرت و ماشین های الکتریکی

 

شبیه سازی انواع سیستم های مکانیکی در قالب مدل های فیزیکی

 

شبیه سازی سیستم های الکترومکانیکی در قالب مدل های فیزیکی

 

شبیه سازی سیستم های هیدرولیکی و پنوماتیکی در قالب سیستم های فیزیکی

 

شبیه سازی مدل های گسسته پیشاد یا DES

 

شبیه سازی سیستم های با حالات محدود

 

شبیه سازی و تحلیل شبکه های کامپیوتری

 

شبیه سازی سیستم های مبتنی بر نظریه صف

 

طراحی و تحلیل سیستم های دیجیتال با استفاده از VHDL

 

شبیه سازی سیستم ها در حالت بلادرنگ و آنی (Real-Time)

 

شبیه سازی و تحلیل سیستم های زیستی


 

 

ویژگی های این مجموعه آموزشی:

  

>> بیش از 35 ساعت آموزش 

>> بدون محدودیت در دفعات نصب

>> همراه با نرم افزار MATLAB Ver-R 2016 a - 64Bit

>> به همراه فایل های تمرینی

 

مطالبی که در این مجموعه آموزشی خواهید آموخت:

  

 فصل اول : پیشگفتار

 

  فصل دوم: آشنایی با محیط نرم افزار Matlab
محیط command window
محیط current folder
محیط workspace
انواع داده ها
معرفی دستور who
معرفی دستور whos
معرفی دستور clear var
معرفی دستور clear
معرفی دستور pack


فصل سوم: توابع آرایه ای
بردارها
تعریف بردار
ماتریس ها
تعریف ماتریس
ماتریس های خاص
معرفی دستور Ones
معرفی دستور zeros
معرفی دستور rand
معرفی دستور randn
 معرفی دستور magic
عملیات ریاضی بر روی ماتریس 
 جمع ماتریس ها
تفریق ماتریس ها
ضرب ماتریس ها
تقسیم ماتریس ها
توان ماتریس ها
معکوس ماتریس ها
عملیات ماتریسی 1
معرفی دستور size
معرفی دستور length
معرفی دستور numel
معرفی دستور min
معرفی دستور(min (min
معرفی دستور max
معرفی دستور (max(max
معرفی دستور sort
معرفی دستور diag
معرفی دستور det
معرفی دستور trace
معرفی دستور sum
عملیات ماتریسی 2 
معرفی دستور prod
معرفی دستور mean
معرفی دستور triu
معرفی دستور tril
ترکیب دو ماتریس
عملیات ماتریسی 3
اتصال ماتریس ها به صورت سطری با دستور horzcat
اتصال ماتریس ها به صورت ستونی با دستور vertcat
حذف سطر یا ستون خاص از ماتریس
عملیات ماتریسی 4
معرفی دستور minfo
معرفی دستور flipud
 معرفی دستور fliplr
معرفی دستور reshape
معرفی دستور repmat
معرفی دستور nnz
معرفی دستور find
معرفی دستور rot90
عملیات ماتریسی 5
معرفی دستور isequal
معرفی دستور isempty
معرفی دستور ismember
معرفی دستور inv

 

فصل چهارم: کنترل در برنامه نویسی
دستور for
دستور while 
دستور if
دستور switch
مدیریت استثناها

فصل پنجم: توابع
تعریف و برنامه نویسی توابع

فصل ششم: توابع ریاضی
توابع مثلثاتی
cot,tan,cos,sin
csc,sec
acot.atam,acos,asin
acsc,asec
csch,sech,coth,tanh,cosh,sinh
توابع نمایی و توانی
sart ,power,nthroot,exp,log
توابع اعداد طبیعی و مختلط
معرفی دستور (gcd(m,n
معرفی دستور (Lcm(m,n
معرفی دستور (primes (n
معرفی دستور factorial
معرفی دستور factor
معرفی rem
معرفی دستور mod
معرفی دستور (abs(x
معرفی دستور (angle(x
معرفی دستور image
معرفی دستور (real (x
معرفی دستور atan 2
معرفی دستور conj
چند جمله ای ها 
محاسبه مقدار چند جمله ای با دستور polyval
معرفی دستور roots
محاسبه مشتق چند جمله ای با دستور polyder
محاسبه ضرب چندجمله ای با دستور conv
معادلات جبری
حل معادله درجه اول با دستور solve
حل دستگاه معادلات
حل معادلات دیفرانسیل با دستور dsolve
درون یابی و برون یابی
معرفی دستور interpl
عبارت و توابع پارمتری
معرفی دستور syms
معرفی دستور findsym
معرفی دستور subs
مشتق
 معرفی دستور diff
 معرفی دستور inline
انتگرال معین و نامعین
معرفی دستور int
انتگرال دو گانه و چندگانه
سری
سری های معین
سری های نامعین
معرفی دستور symsum
معرفی دستور pretty
حد
معرفی limit
تبدیل فوریه
معرفی دستور fourier
معرفی دستور dirac
معرفی دستور ifourier
تبدیل فوریه سریع یک بعدی
تبدیل فوریه سریع دوبعدی
تبدیل فوریه سریع چندبعدی
معکوس تبدیل فرویه سریع یک بعدی
معکوس تبدیل فوریه سریع دوبعدی
معکوس تبدیل فوریه سریع چند بعدی

فصل هفتم: رسم خط و منحنی
دستور plot
ترسیم همزمان چند شکل با دستور plot
معرفی دستور hold on
انتخاب عنوان بر روی شکل ها و محورها
معرفی دستور xlabel
معرفی دستور ylabel
معرفی دستور title
انتخاب رنگ منحنی ها
معرفی دستور set
انتخاب نوع خط منحنی
معرفی دستور legend
تعیین محدوده محورهای مختصات
معرفی دستور Axis
معرفی دستور xlim
معرفی دستور ylim
معرفی دستور subplot
دستور subplot
معرفی دستور grid
معرفی دستور linspace
دستور لگاریتمی
معرفی دستور loglog
معرفی دستور logspace
معرفی دستور semilogy
معرفی دستور Semilogx
معرفی دستور stem
معرفی دستور linspace
معرفی دستور stem
معرفی دستور staris
معرفی دستور plotyy
معرفی دستور bar
معرفی دستور barh
معرفی دستور hist
معرفی دستور pie
معرفی دستور polar
معرفی دستور compass 
معرفی دستور ezpolar,ezplot
معرفی دستور comet


فصل هشتم: رسم نمودارهای سه بعدی
معرفی دستور plot 3
معرفی دستور scatter 3
معرفی دستور bar 3
معرفی دستور bar3h
معرفی دستور pie 3
رسم سطوح سه بعدی
معرفی دستور meshgrid
معرفی دستور mesh
معرفی دستور surf
معرفی دستور contour
معرفی دستور water fall
معرفی دستور ribbon

 

فصل نهم: ساختار شکل خروجی


فصل دهم: سیمونیک در matlab
آشنایی با سیمولینک
آشنایی با کتابخانه source
آشنایی با کتابخانه sink
آشنایی با کتابخانه    Math 
آشنایی با کتابخانه continuous
آشنایی با کتابخانه Discontinuities
آشنایی با کتابخانه discrete
آشنایی با کتابخانه logic and operations
آشنایی با کتابخانه signal routing
آشنایی با کتابخانه lookup table
آشنایی با کتابخانه port & subsystem
آشنایی با کتابخانه signal attributes   
آشنایی با کتابخانه userdefined Functions

 

فصل یازدهم: GUI
آشنایی با GUI
انواع عناصر و کاربردهای آن
ایجاد GUI


فصل دوازدهم : کنترل در Matlab
آشنایی با مفاهیم کنترل
پاسخ به ورودی پله
پاسخ به ورودی ضربه و شیب
پاسخ به ورودی دلخواه
نمودار مکان هندسی
رسم نمودار بود
رسم نمودار نایکوئیست
رسم نمودار نیکولس
رسم نمودار حاشیه بهره و فاز
شبیه سازی سیستم های کنترل


فصل سیزدهم : تحلیل مدار و الکترونیک در Matlab
تحلیل حلقه و گره
تحلیل مدار RC
تحلیل مدار RL
پاسخ فرکانسی
تحلیل مدار دیودی
تحلیل ترانزیستور MOSFET


فصل چهاردهم : مدولاسیون در Matlab
مدولاسیون AM
مدولاسیون FM
مدولاسیون PMفصل پانزدهم : طراحی فیلتر
طراحی فیلتر


فصل شانزدهم : تبدیل Wavelet
تبدیل Wavelet


فصل هفدهم : SimElectronics
آشنایی با SimElectronics
مدل سازی موتور DCفصل هجدهم : منطق فازی
آشنایی با سیستم فازی
توابع عضویت در جعبه ابزار منطق فازی
ابزار گرافیکی
ساخت سیستم فازی با استفاده از ابزار گرافیکی
منطق فازی در سیمولینک


فصل نوزدهم : پردازش تصویر
نمایش و خواندن تصویر
ذخیره سازی تصویر و مشاهده اطلاعات تصویر
ترکیب تصاویر
مکمل تصویر
تغییر اندازه یک تصویر
هیستوگرام یک تصویر
دوران و برش یک تصویر
طراحی فیلتر برای تصویر
بررسی فیلترهای طراحی شده در Matlab
اضافه و حذف نویز
بررسی لبه های تصویر


فصل بیستم : محاسبات عددی
روش تصنیف یا دوبخشی


 
 
 
چکیده ای از آموزش 
 
 
 
 
 
 
 
مشخصات محصولات
تعداد DVD 3
شماره مجوز 8-02147-052767
تاریخ ورود 1395/03/03
نقد و بررسی خود را بنویسید
  • فقط کاربرانی که ثبت نام کرده اند می توانند نقد و بررسی ها را بنویسند.
*
*
بد
عالی
نقد و بررسی های موجود
آموزش فوق العاده
تمام مجموعه های آموزشی این شرکت از کیفیت استاندارد و  عالی برخوردارند خرید  محصولات این شرکت رو توصیه می کنم
از: حسین عبادی | تاریخ: 1401/02/06 14:25
آیا این نقد و بررسی مفید بود؟ بله خیر (0/0)
مجموعه کامل
از بهترین و کاملترین مجموعه های آموزشی در حوزه آموزش متلب هست
از: شعیب نادری | تاریخ: 1400/11/03 11:41
آیا این نقد و بررسی مفید بود؟ بله خیر (0/0)
خرید این محصول رو توصیه می کنم
استاد خیلی خوب و کامل دروس رو آموزش می ده
از: فرزانه صفایی | تاریخ: 1400/09/27 14:51
آیا این نقد و بررسی مفید بود؟ بله خیر (0/0)
تدریس عالی
فایل های تمرینی حین آموزش خیلی به یادگیری کمک می کنه
از: امیر امیری | تاریخ: 1400/09/16 16:54
آیا این نقد و بررسی مفید بود؟ بله خیر (0/0)
آ»وزش خوب و کامل
شیوه آموزش در عین سادگی کامل بود و از خرید این محصول راضیم
از: حبیب حاجیانی | تاریخ: 1400/09/09 16:01
آیا این نقد و بررسی مفید بود؟ بله خیر (0/0)
از خرید این محصول راضیم
خیلی جامع و مفید بود
از: بهنام صابری | تاریخ: 1400/09/02 12:36
آیا این نقد و بررسی مفید بود؟ بله خیر (0/0)
*
*
*
آخرین نسخه ویندوز 10
فیلترها
Sort
display